[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( 8-1396 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 175-151 برگشت به فهرست نسخه ها
برساخت چندسطحی مدرنیته: تلاشی برای فرموله کردن یک دستگاه نظری در ایران
سالار اجتهدنژاد کاشانی، علی ساعی
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (4886 مشاهده)

این مقاله کوششی برای ارایه‌ی یک دستگاه نظری جایگزین در مطالعه‌ی جامعه‌شناختی مدرنیته در ایران است. تحلیل جامعه‌شناختی از مدرنیته در ایران عمدتاً بر پیش‌فرض‌های جامعه‌شناسی کلاسیک و نظریه‌ی مدرنیزاسیون مبتنی بوده است. رویکرد تکاملی و تک‌بعدی این دسته از نظریه‌ها مانع از دست یافتن به تبیین‌هایی درخور برای مدرنیته در ایران شده است. رهیافت مدرنیته‌های چندگانه چارچوبی تحلیلی برای گذر از محدودیت‌های نظریه‌ی مدرنیزاسیون در تحلیل مدرنیته ارایه نموده است، اما این رهیافت نیز برای تحلیل مدرنیته در جامعه‌ی ایران خالی از کاستی و ابهام نیست. در مقاله‌ی پیش رو، پس از نقد و بررسی نظریه‌ی مدرنیتههای چندگانه‌ی آیزنشتات، دستگاهی نظری برای تحلیل چندسطحی مدرنیته در ایران ارایه شده است. در این دستگاه نظری، مدرنیته در پنج سطح نظام جهانی، مواجهه‌ی استعماری، مدرنیته‌ی جامعه‌ای، جنبش‌های اجتماعی و عاملیت مدرن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

واژه‌های کلیدی: مدرنیته، تجدد، مدرنیته‌های چندگانه، مدرنیته‌ی ایرانی، استعمار، جنبش‌های اجتماعی، عاملیت اجتماعی
متن کامل [PDF 887 kb]   (1782 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/2/31 | پذیرش: 1396/8/1 | انتشار: 1396/8/24
فهرست منابع
1. • آبادیان، حسین (1392). مفاهیم قدیم و اندیشه‌ی جدید، تهران: کویر
2. • آبراهامیان، یرواند (1377). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی
3. • بدیع، برتران (1384)، توسعه‌ی سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران: قومس
4. • بستانی، احمد (1393)، اندیشه سیاسی ایران‌شهری در دوره‌ی اسلامی، دوفصل‌نامه‌ی پژوهش سیاست نظری، شماره 15. صص 121-155
5. • بهنام، جمشید (1369). درباره‌ی تجدد ایران, ایران‌نامه، شماره‌ی 31، صص 347 – 374
6. • توکلی طرقی، محمد (1381). تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ. تهران. نشر تاریخ ایران
7. • ذوقی، ایرج (1367). ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران، پاژنگ
8. • زاهد، سعید (1389). جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران، تهران: سروش
9. • طباطبایی، سیدجواد (1385) درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران: کویر
10. • فرای، ریچارد (1375) عصر زرین فرهنگ ایران، ترجم مسعود رجب‌نیا، تهران: سروش
11. • فوران، جان (1377). مقاومت شکننده : تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا
12. • مهدوی، عبدالرضا (1375). سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی (1357ـ1300)، چاپ سوم، تهران: نشر البرز
13. • میرسپاسی، علی (1384). تأملی در مدرنیته‌ی ایرانی. ترجمه‌ی جلال توکلیان. تهران. انتشارات طرح نو
14. • هتنه، بروژن (1381)، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، تهران: قومس
15. آبادیان، حسین )۹38۱ )روزنامه کاوه؛ »رهیافتی روشنفکرانه برای تجدّد و هویت ایران«، مجله مطالعات ملّی، شماره 2۹ ،صص ۱۱-۹
16. آبراهامیان، یرواند )۹38۱«)تاریخ ایران مدرن«، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.
17. آزادارمکی، تقی )۹383« )مدرنیتهی ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقبماندگی در ایران«، تهران. دفتر مطالعاتی انتشاراتی اجتماع
18. اتابکی، تورج )۹386« )ایران و جنگ جهانی اول، آوردگاه ابردولتها«، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر ماهی.
19. .احمدی، حمید و خوشبین، ملّیحه )۹3۱3« )کاربست نظریۀ موازنۀ قوا درتبیین دالیل ناکامی انقالب مشروطه با برجستهسازی نقش روسیه«، پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل، سال دوم،شماره 2
20. همنیار، حسین )۹382« )روزنامه کاوه و امکان تجدید حیات ایران«، مجله ایراننامه، .۹38-۱۹ صص، 82 و8۹ شما
21. .بهنام، جمشید )۹37۱ )برلنیها: اندیشمندان ایرانی در برلن 5911 - 5951 ،تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
22. .دیگار، ژانپیر و همکاران )۹387 )ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا مهدوی، تهران:البرز.
23. طباطبایی، سیدجواد )۹3۱2)تأملّی دربارهی ایران، جلد دوم: نظریّهی حکومت قانون درایران، بخش دوم: مبانی نظریّهی مشروطهخواهی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
24. .عظیمی،حسین)۹388)مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران )چاپ پنجم(،تهران:نشر نی.
25. .علمداری، کاظم )۹38۱)چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، تهران: توسعه.
26. غنی، سیروس )۹383 )ایران و ظهور رضاخان، از بر افتادن قاجار تا بر آمدن پهلوی. ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر.
27. کاتوزیان، محمدعلی همایون )۹37۱ )اقتصاد سیاسی ایران )چاپ پنجم(، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز
28. کاظمزاده ایرانشهر، حسین )۹2۱2 )ملّیت و روح ملّی ایران، مجله ایرانشهر، سال 2 ،شماره
29. کندی، پال )۹373 )ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ: تحوّالت اقتصادی و کشمکشها نظام در سالهای 5111 تا 2111 ،ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
30. گرکه، اولریخ )۹377 )پیش به سوی شرق: ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول، جلد اول، ترجمه پرویز صدری، تهران: کتاب سیامک.
31. محمدی، مجید )۹37۱ )راه دشوار اصالحات: مؤلّفههاای و مواناع توساعه ی سیاسای ،تهران: انتشارات جامعه ایران
32. مسکوب، شاهرخ )۹3۱۹ )تاریخ ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
33. قیبزاده، احمد )۹368 )نگاهی به تاریخ روابط بینالملل )5171 تا 5911 ،)تهران:نتشارات دانشگاه تهران
34. هابسبام، اریک )۹383 )عصر نهایتها: تاریخ جهان از 5951 تا 5995 ،ترجمه حسن مرتضوی، تهران: آگه.
35. مالئی توانی، علیرضا )۹38۱ )ایران مداری و غرب گرایی از نگاه مجله ایرانشهر، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه اصفهان(، شماره ۱۱ و ۱۱ ،صص ۹۹3-۹۱2.
36. نقیبزاده، احمد )۹368 )نگاهی به تاریخ روابط بینالملل )5171 تا 5911 ،)تهران: انتشارات دانشگاه تهران
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ajtahed Nejad Kashani S. Constructing modernity in Iran: an attempt to formulate a theoretical apparatus. scds. 2017; 6 (2) :151-175
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-446-fa.html

اجتهدنژاد کاشانی سالار، ساعی علی. برساخت چندسطحی مدرنیته: تلاشی برای فرموله کردن یک دستگاه نظری در ایران. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1396; 6 (2) :175-151

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-446-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 2 - ( 8-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422