:: دوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 205-229 برگشت به فهرست نسخه ها
دلایل استفاده از سواری شخصی در سفرهای روزانه داخل شهر (مطالعه موردی: شهر مشهد)
سیمین فرو غ زاده، سحر سلطانی
جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
چکیده:   (457 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف پژوهش، بررسی و تحلیل دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده شهروندان مشهدی از سواری شخصی در سفر های داخل شهری است که روزانه انجام می شود.
واژه‌های کلیدی: سواری شخصی، شهروندان، شهر مشهد
متن کامل [PDF 479 kb]   (90 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/18 | پذیرش: 1398/8/10 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
2. - استونز،راب(1379)،متفکران بزرگ جامعه شناسی،ترجمه مهرداد میر دامادی،تهران، نشر مرکز.
3. - آقا نظری، حسن(1393)،«علت و دلیل در علوم اجتماعی»،فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، دوره20، شماره 81، ص151-142
4. -بوردیو، پی یر(1381)، نظریه کنش(دلایل عملی و انتخاب عقلانی)،ترجمه مرتضی مردیها، تهران،نشر نقش و نگار.
5. - جنوبی، پیمان(1392)«مقایسه مصرف سوخت و آلایندگی هوا در ایران و اروپا»، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا).
6. -جلائی پور،حمیدرضا و جمال محمدی(1387)،نظریه های متاخر جامعه شناسی، تهران، نشر نی.
7. -حبیبیان،میقات، دیباج، سمیرا،رحمتی،یلدا(1391 الف)،«بررسی سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل درسفرهای کوتاه کاری به محدوده مرکزی شهر تهران»،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک،اسفند1391،تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران.
8. - حبیبیان،میقات وکرمانشاه،محمد(1391ب)،« مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری‌شخصی در سفرهای کار ی به محدوده مرکزی کلان شهر تهران»،نشریه مهندسی حمل و نقل، دوره 4، شماره 2
9. - خزاعی، سحر(1393)،«ریشه مشکلات ترافیکی»،ماهنامه حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، سال 6، شماره 47، اردیبهشت.
11. - رهنما، محمدرحیم(1387)،«اثرسهیمه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان وسایل نقلیه شخصی در مشهد»،مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،سال 5، شماره 11،ص 37- 1
12. -رفیع پور، فرامرز(1372)،سنجش گرایش روستائیان به جهاد سازندگی،تهران،نشر ارغنون.
13. -ریتزر، جورج (1374)،نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
14. - سعادت،اسفندیار (1372)،فرایندتصمیم گیری در سازمان،تهران،نشردانشگاه تهران.
15. -سرور،رحیم و امینی، مهدی(1392)،تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی– فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری،تهران،نشر تیسا.
16. - کرایب، یان(1381)،نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عبـاس مخبـر، تهران،نشر آگه.
17. - گال، مردیت، بورگ، والتر و جویس،گال(1384).روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی،(جلد اول). ترجمه احمدرضا نصر، حمید رضا عریضی و همکاران، تهران،نشر دانشگاه شهید بهشتی.
18. - گیوریان،حسن(1381)،تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی،ترجمه محمد رضا ربیعی،تهران،نشر یکان.
19. - گیدنز، آنتونی(1379)،جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
20. - لیتل،دانیل(1373)،تبیین در علوم اجتماعی- درآمدی به فلسفه علم الاجتماع- تهران،نشر موسسه فرهنگی صراط.
21. - محمدی،محمود و قلعه نویی،محمود و میرزایی عنایت اله(1393)،«فراتحلیلی برحساسیت رفتار سفر (وسیله سفر)نسبت به شکل شهر،معماری وشهرسازی آرمان شهر»،فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر،دوره 7، شماره13،ص408 – 383
22. - محمدپور،احمد (الف).(1389)،ضدروش: منطق وطرح در روش‌شناسی کیفی(جلد1)،تهران، نشر جامعه‌شناسان.
23. - محمدپور،احمد (ب). (1389)،فراروش: بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، تهران،نشر جامعه‌شناسان.


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها