مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- بایگانی مقالات زیر چاپ
لیست مقالات در انتظار چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
لیست مقالات در انتظار چاپ
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find.php?item=1.113.41.fa
برگشت به اصل مطلب