مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نگارش و تدوین مقالات

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی

(علمی-پژوهشی)

الف) قواعد کلی

به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و صفحه آرایی مقالات از کلیه  محققانی که مایل به ارسال مقالات جهت بررسی و چاپ در فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی ، دعوت و تقاضا می شود به نکات زیر توجه کافی مبذول فرمایند:

 • این نشریه مقالات متناسب با خط مشی فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی را بررسی و چاپ می نماید.
 • از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی مجله پذیرفته می­ شوند، ضروری است نویسندگان ارجمند ابتدا به­ عنوان کاربر در پایگاه مجله ثبت نام نمایند. برای ارسال مقاله و پیگیری آن به   آدرسhttp:// journals.sabz.ac.ir/scds  ) مراجعه فرمایید.
 • جهت وارد شدن مقاله به پروسه بررسی، نیاز هست نویسندگان  محترم فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع را تکمیل و پس از امضای کلیه نویسندگان  مقاله،  به همراه مقاله در سایت بارگذاری نمایند.
 • مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده (گان) باشد؛ مقالات ترجمه­ ای پذیرفته نمی­شوند.
 • هنجارهای علمی و قواعد اخلاق حرفه ای در نگارش و ارسال مقالات مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.
 • مقالات ارسالی نباید همزمان به نشریه ی دیگری ارسال شده باشند.
 • مقالات ارسالی نباید در نشریه ی دیگری چاپ شده باشند.
 • پس از انجام مراحل داوری ، در صورت پذیرفته شدن مقاله بابت تامین هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و ... براساس مصوبه هیات تحریریه مبلغ (یک میلیون تومان) از نویسنده مسئول دریافت خواهد شد. (این هزینه می بایست قبل از دریافت پذیرش نهایی واریز گردد).
 • مقالات لازم است از طریق سامانه مجله (http:// journals.sabz.ac.ir/scds) در محیط Word (ترجیحا ۲۰۰۷) تایپ گردد و با انتخاب (Word ۹۷-۲۰۰۳ Document) ضبط (Save) شود و در دو فایل با نام و بدون نام نویسنده (گان) ارسال شوند.
 • هیات تحریریه این نشریه در ویراستاری، تنظیم و تلخیص مطالب مقالات واصله آزاد است.
 • پیشنهاد می شود ساختار مقاله شامل این عناصر باشد: صفحه جلد (عنوان)، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه و طرح مساله (تعریف موضوع، طرح مساله و بیان اهداف)،پیشینه ی تحقیق  ، چارچوب نظری، روش تحقیق (الگوی بررسی، تعریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده ها)، یافته ها  (تحلیل و تفسیر آنها)،  نتیجه گیری، یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)، سپاسگزاری (در صورت لزوم) و منابع.
 • در صفحه ی جلد (عنوان)، عنوان مقاله و نام  و نام خانوادگی نویسندگان مقاله ذکر گردد. لازم به ذکر می باشد که مشخصات نویسندگان شامل: "مرتبه علمی، رشته تحصیلی، موسسه یا محل خدمت یا تحصیل و  ایمیل در پاورقی این صفحه آورده شود، معادل لاتین این مشخصات در پاورقی چکیده لاتین نیز آورده شود.مانند:( استاد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران                 Emailyahoo.com)
 • فردی که نویسنده مسئول است، لازم است عبارت (نویسنده مسئول) در داخل پرانتز بلافاصله بعد از ذکر موسسه یا محل خدمت یا تحصیل وی آورده شود.( استاد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)                 Emailyahoo.com)
 • مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری و با قلم ۱۲ B Lotus که فاصله سطرها ۱ سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های اساسی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.
 • مقاله حد اکثر در ۸۰۰۰ کلمه تنظیم شود(با احتساب چکیده و فهرست منابع). 
 • ارجاعات لاتین درون متن به زبان فارسی باشد  و معادل لاتین آن صرفا برای اولین بار بصورت زیر نویس آورده شود.
 • معادل های لاتین، اصطلاحات مهم و اساسی بصورت زیرنویس آورده شود.
 • زیر نویس ها با قلم ۱۰ B Lotus  در فارسی (از راست به چپ) و قلم ۹ Times New Roman در انگلیسی (از چپ به راست) با فاصله سطر ۱ سانتیمتر نوشته شود.
 • مقالات در محیط (Word) و حاشیه ی (Margins) از بالا (۳ cm) و پایین (۸.۱۹ cm) و چپ  و راست (۴.۵ cm) و اندازه صفحه (paper size) A۴ تایپ گردد.
 • تورفتگی اولین سطر از هر پاراگراف (۰.۷ cm) باشد.
 • چکیده فارسی  با قلم ۱۱ B Lotus و انگلیسی با قلم ۱۰ Times New Roman (هر کدام  ین حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه)، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (بین حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه ) و با استفاده از نقطه ویرگول از یکدیگر متمایز و ارائه شود.
 • عنوان جدول در قسمت بالای آن و عنوان شکل و نمودار در قسمت پایین آنها  و به صورت وسط چین قرار گیرد، به آنها شماره  داده شود و با قلم ۱۱ پرشده (Bold) نوشته شوند. مثال: جدول ۱: توزیع آزمودنی ها برحسب دوره تحصیلی  نمودار ۵: ترتیب تولد نخبگان علمی در چند کشور جهان
 • مفاهیم و متغیرهای بخش افقی داخل جدول و نمودار با قلم ۱۰ و به صورت پرشده نوشته شود.
 •  مفاهیم و متغیرهای بخش عمودی داخل جدول و نمودار با قلم ۱۰ و به صورت غیر پرشده نوشته شود.
 • اعداد جدول و نمودار با قلم ۹ و به شکل غیر پرشده (عادی) نوشته شود.
 • اعشار به صورت ممیز / (مثل ۲۳/۲۵) نوشته شود.
 • در صورت نیاز به زیر نویس در جدول و یا نمودار، پانوشت های زیر جدول و یا نمودار با قلم ۹ نوشته شود.
 • به تناسب زبان نوشتاری، منابع بخش پایانی مقاله به فارسی و یا انگلیسی شماره گذاری شوند.   
 • شیوه ی استناد دهی در متن و  بخش منابع مطابق با رعایت قواعد بیان شده در بخش  ب  باشد که در زیر آمده است.

 ب) قواعد استناد دهی (منبع‌نویسی)

منابع و مآخذ بر اساس الگوی متداول در جامعه‌شناسی به‌صورت زیر معرّفی شوند:
ارجاعات: تمام ارجاعات باید در داخل متن به این صورت بیاید: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره‌ی ­صفحه).
منابع مورد استفاده در فهرست منابع باید به‌صورت زیر معرّفی شوند:

 • کتاب: نام خانوادگی، نام(تاریخ انتشار) نام کتاب، نام مترجم یا مصحّح، محلّ نشر: ناشر.
 • Richardson, C(۱۹۵۷) An Introduction to Sociology of War, London: Polity Press.
 • مقاله از مجلّات: نام خانوادگی، نام(تاریخ انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریّه، دوره، شماره‌ی: صفحه­ی ابتدا و انتهای مقاله.
 • Griffin, Andy(۱۹۹۳)»The analysis of historical data«,Sociological Research and Methods, ۸۹: ۱۲۰-۱۳۴.
 • مقاله از مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام(تاریخ انتشار)«عنوان مقاله»، نام مجموعه یا کتاب، نام و نام‌خانوادگی تدوین‌کننده­ی مجموعه، محلّ نشر: ناشر­، شماره‌ی­ صفحه­ی ابتدا و انتهای مقاله.
 • Mahoney, James(۱۹۹۸)»The Historical Method in Sociology and Political Sciences«, In Richard  Altbach(ed) Sociological Research and Methods: An Intoduction, London: Sage Publication. pp. ۲۳۴-۲۷۸.
 • رساله­ ی تحصیلی: نام خانوادگی، نام (تاریخ دفاع) «عنوان رساله»، مقطع رساله(کارشناسی ارشد یا دکتری)، نام دانشکده، نام دانشگاه.
 • Ronaldo, C(۲۰۰۴)»Sport Subcultures and Identity Formation«, Ph.D Dissertation, Department of Sociology, Yale University.
 • پایگاه‌های اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه) «عنوان موضوع»، نام و نشانی پایگاه اینترنتی­.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find-1.48.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب