مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی دفتر مجله: آمل - میدان علامه میر حیدر آملی - بلوار شهید منفرد نیاکی - موسسه آموز عالی سبز
تلفن: 43273809-011
فکس: 43272961-011
ایمیل: scds.journal@sabz.ac.ir
وبگاه: http://journals.sabz.ac.ir/scds
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب