مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی دفتر مجله: تهران - خیابان سبلان شمالی-  کوچه داودآبادی
تلفن: ۸۸۴۱۴۵۵۵-۰۲۱
ایمیل: scds.journalsabz.ac.ir
وبگاه: http://journals.sabz.ac.ir/scds
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب