[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
داوران نسخه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 11
تعداد شماره ها: 44
تعداد مشاهده ی مقالات: 2852543
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 699454

تعداد کل نویسندگان: 922
نویسندگان غیر تکراری: 846
نویسندگان تکراری: 76
درصد نویسندگان تکراری: 8

مقالات دریافت شده: 1457
مقالات پذیرفته شده: 361
مقالات رد شده: 1075
مقالات منتشر شده: 343

نرخ پذیرش: 24.78
نرخ رد: 73.78
____
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
15 نتیجه برای قاسمی

وحید قاسمی، سیداحمد میرمحمدتبار، صمد عدلی‌پور،
دوره 2، شماره 3 - ( 11-1392 )
چکیده

امروزه صاحب‌نظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانه‌های جمعی در شکل‌دهی افکار، نگرش‌ها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی در زمینه­ی سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانه‌ها انجام می‌دهند. آنان بیان می‌دارند که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می­توانند با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق رسانه‌ای، سلامت فکری، اخلاقی و فرهنگی آحاد جامعه را تهدید و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت کنند. به موازات این امر، نتایج پژوهشهای صورت‌گرفته، حاکی از گستردگی نقض هنجارهای رسمی و سنتی در عرصههای فرهنگی و افزایش کجروی فرهنگی در جامعه­ی ایران دارند. بنابراین، هدف اصلی تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کجروی فرهنگی دانشآموزان دبیرستانی شهر فریدونکنار است.

روش پژوهش حاضر، پیمایشی، از نوع مقطعی و برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­ی محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعه­ی آماری این تحقیق دانشآموزان دبیرستانهای شهر فریدونکنار هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر برآورد شده، و روش نمونهگیری، نمونه‌گیری خوشهای چند‌مرحلهای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از ماهواره و اینترنت با کجروی فرهنگی رابطه­ی مثبت و معناداری دارد؛ این در حالی است که رابطه­ی متغیّرهای پیوند با خانواده و پیوند با مذهب با کجروی فرهنگی منفی و معنادار است. نتایج ضرایب استاندارد در معادلات ساختاری نشان می‌دهد که به ترتیب متغیّرهای استفاده از ماهواره 43/0، استفاده از اینترنت 26/0، پیوند با خانواده 26/0-‌ و پیوند با مذهب 23/0- ‌بیش­ترین تأثیر را بر متغیّر کجروی فرهنگی دارند. هم­چنین متغیّرهای مستقل تحقیق حدود 44 درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را تبیین می­کنند.


یارمحمد قاسمی، بهروز سپیدنامه، اسحاق قیصریان،
دوره 3، شماره 3 - ( 11-1393 )
چکیده

مقدمه: جوانان به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی انسانی نقشی اساسی در توسعه‌ی هر جامعه ایفا می‌کنند و سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان مهم‌تریٱن مقوله در افزایش عملکرد جوانان و تعالی نقش آنان در بهسازی جامعه به شمار می‌رود. کاهش میزان سرمایه‌ی اجتماعی جوانان منجر به کم رنگ شدن نقش آنان در توسعه‌ی جامعه خواهد شد. بر این اساس اطلاع از میزان سرمایه‌ی اجتماعی جوانان می‌تواند برنامه‌ریزان اجتماعی را در رفع کاستی‌ها یاری رساند. مقاله‌ی حاضر برای پاسخ‌دادن به این سؤال محوری تنظیم شده است: میزان انواع سه‌گانه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی جوانان استان ایلام در چه حدّی است؟ مبنای نظری مقاله، تئوری‌هایی است که سرمایه‌ی اجتماعی را در سه بُعد درون گروهی، برون‌گروهی و ارتباطی تبیین کرده‌اند. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی است و اطلاعات آماری با نمونه‌گیری از جامعه‌ی آماری جوانان استان و با بهره‌گیری از نمونه‌گیری مطبق متناسب با حجم جمع آوری شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد میانگین سرمایه‌ی اجتماعی جوانان استان ایلام در حدّ متوسط است. میانگین سرمایه‌ی اجتماعی دو جنس نیز تفاوت چندانی با یک‌دیگر ندارد. بیش‌ترین سطح سرمایه‌ی اجتماعی جوانان مربوط به مشارکت سیاسی، وساطت اجتماعی و کم‌ترین آن مربوط به میزان بهره‌گیری از رسانه‌های ارتباط جمعی، مشارکت انجمنی و مداخله مدنی است. رتبه‌بندی انواع سه‌گانه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی به ترتیب میانگین نمرات کسب شده شامل: سرمایه‌ی ارتباطی، درون‌گروهی و برون‌گروهی است. میانگین هر کدام از انواع سرمایه‌ی اجتماعی نزد پاسخ‌گویان در حدّ متوسط است. بحث: میان میزان سرمایه‌ی اجتماعی پاسخ‌گویان زن و مرد تفاوت معنی‌داری مشاهده شده است هر چند که سطح معنی‌داری بیان کننده‌ی وجود تفاوت میان میزان سرمایه‌ی اجتماعی مردان (88/2) و زنان (80/2) و اختلاف میانگین به میزان 85/0 به نفع مردان است. سایر فرضیات تحقیق که داعیه‌دار وجود رابطه میان: محل سکونت (شهر- روستا)، وضعیت تأهّل، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، در قید حیات بودن والدین، محل سکونت قبلی و سابقه‌ی سکونت در محله و سرمایه‌ی اجتماعی‌اند، مورد تأیید قرار نگرفتند.


هادی خانیکی، زهره شاه قاسمی،
دوره 4، شماره 3 - ( 11-1394 )
چکیده

تحول گفتمانی مبانی، متغیرها و عوامل تاثیرگذار در توسعه ، تحول مفهومی در نسبت میان "ارتباطات و توسعه" را به دنبال داشته است، به طوری که آثار آن در اسناد برنامه‌ریزی های توسعه نیز به چشم می‌خورد. مطالعه تاریخی این سیر تحول از سویی و شناخت وجوه اشتراک و تمایز برنامه-های مهم توسعه از سوی دیگر، فرایند برجسته شدن نقش ارتباطات را در این زمینه/ خصوص نشان می دهد. مطالعه تطبیقی ارتباطات در برنامه ششم توسعه(1355) که آخرین برنامه توسعه نظام گذشته است و برنامه چهارم توسعه(1383) که نخستین برنامه براساس سند چشم انداز 20 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است، مشابهت‌ها و تفاوت‌های تاریخی را در برداشت از دو مفهوم توسعه و ارتباطات نشان می دهد. برنامه ششم پیشین به " ابعاد اطلاعاتی و ارتباطی برنامه‌ریزی توسعه ملی" بر پایه "گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی" در سال 1355 از سوی کمیته مشترک برنامه‌ریزی اطلاعات و ارتباط جمعی پرداخته و ماموریت برنامه چهارم جدید "رشد پایدار اقتصادی دانایی محور" بر پایه اهداف چشم انداز بیست ساله کشور تعریف گردیده است. این مقاله با تحلیل محتوای مستندات نظری دو برنامه یعنی گزارش کمیته مشترک برنامه ریزی اطلاعات و ارتباطات جمعی برنامه ششم"(1355) و "مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه" (1383) به توصیف و تحلیل مفهوم "ارتباطات" و "توسعه" در آنها می پردازد. بر اساس این پژوهش در برنامه ششم(1355)، "توسعه ملی"، به عنوان هدف توسعه ای و " گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی " مساله ارتباطات کشور است. این دو مضمون در برنامه چهارم(1383) با هدف "رشد پایدار اقتصادی" در توسعه و "جامعه دانایی محور" در ارتباطات دنبال شده اند.


اسفندیار غفاری نسب، سید ابراهیم مساوات، محمدعلی قاسمی نژاد، احمد علایی،
دوره 4، شماره 4 - ( 2-1395 )
چکیده

هویت ملی مفهومی ذهنی از تعلق به یک گروه ملی خاص و ویژه است که با مجموعه پیچیده­ای از شرایط و احساسات همراه است که نگرش یک فرد را نسبت به آن گروه خاص و دیگر گروه‌ها بیان می‌کند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت ملی می باشد که با استفاده از  نظریه کاستلز در مورد هویت، به روش پیمایشی به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت ملی در بین شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید پرداخته است و  تعداد 400 نفر از شهروندان به عنوان نمونه به صورت، نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیدند. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. بر اساس نتایج، از میان 8 فرضیه­ی تحقیق، 7  فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند. بعلاوه، نتایج رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر آن است که چهار متغیر میزان دینداری (22 درصد)، سن (6 درصد)، گستره شبکه ارتباطی (5 درصد) و استفاده از رسانه (3 درصد)، در مجموع 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده­اند.هویت ملی مفهومی ذهنی از تعلق به یک گروه ملی خاص و ویژه است که با مجموعه پیچیده­ای از شرایط و احساسات همراه است که نگرش یک فرد را نسبت به آن گروه خاص و دیگر گروه‌ها بیان می‌کند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت ملی می باشد که با استفاده از  نظریه کاستلز در مورد هویت، به روش پیمایشی به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت ملی در بین شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید پرداخته است و  تعداد 400 نفر از شهروندان به عنوان نمونه به صورت، نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیدند. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. بر اساس نتایج، از میان 8 فرضیه­ی تحقیق، 7  فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند. بعلاوه، نتایج رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر آن است که چهار متغیر میزان دینداری (22 درصد)، سن (6 درصد)، گستره شبکه ارتباطی (5 درصد) و استفاده از رسانه (3 درصد)، در مجموع 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده­ اند.


ابراهیم قاسمی، محمد صادق مهدوی، علی رضا کلدی،
دوره 5، شماره 1 - ( 5-1395 )
چکیده

تاثیرسرمایه اجتماعی در تاًمین امنیت اجتماعی چه از جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و وقوع جرایم اجتماعی و به تبع و در کنار آن از جهت زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگی اجتماعی، اساساً از طریق تاثیرگذاری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتار افراد اعمال می شود. ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺪیﺪی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺮیﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ می کند،انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود. در این مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی (با مولفه های مشارکت، اعتماد،انسجام و تعامل اجتماعی) و احساس امنیت اجتماعی (با ابعاد فکری، جانی، مالی، بیانی، شغلی و قضایی) از یک نمونه 370 نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های زنجان مورد مطالعه بوده است. روش شناسی تحقیق، از نوع کمی با ابزار پرسشنامه و با تکیه بر نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده است. 

. مقدار ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت(32/0) نشان می­دهد که بین این دو متغیر همبستگی معنی­داری وجود دارد. به عبارتی، با افزایش سطح سرمایه اجتماعی دانشجویان زمینه برای افزایش سطح احساس امنیت فراهم می­گردد.


جعفر صداقتی، عبداله قاسمی، معصومه شجاعی،
دوره 5، شماره 3 - ( 11-1395 )
چکیده

پژوهش نیمه تجربی حاضر با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون گروه­های تصافی و با هدف مقایسه تأثیر فعالیت­های رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانش­آموزان 7 تا 9 با 10 تا 12 ساله انجام شد. جامعه­آماری این پژوهش 2200 دانش­آموزان پسر مدارس ابتدایی خلیل­آباد در سال تحصیلی 95-1394 بودند. ابتدا به صورت تصادفی 4 مدرسه ابتدایی انتخاب و دانش­آموزان دو آموزشگاه در گروه فعالیت­های رقابتی و دانش­آموزان دو آموزشگاه دیگر در گروه غیررقابتی قرار گرفتند. مقیاس رشد اجتماعی واینلند، به عنوان پیش­آزمون در اختیار شرکت­کنندگان قرار گرفت. طول دوره اجرای برنامه تمرینی 12 هفته و هر هفته دو جلسه بود. در انتهای مداخله از گروه­ها پس­آزمون به عمل آمد. پس از القاء شرایط ورود داده­های بدست آمده از 200 شرکت­کننده مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اثر تعامل گروه رقابتی ـ غیررقابتی با گروه سنی بر نمره­های پس آزمون معنی­دار است (005/0 P=  و  89/7 f (1,199)=).

نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد فعالیت­های رقابتی و غیررقابتی تأثیرات متفاوتی بر رشد اجتماعی دانش­آموزان 9-7 و 12-10 سال دارند. در نتیجه می­توان از آن به عنوان یک روش مداخله­ای مثبت در جهت بهبود رشد اجتماعی دانش­آموزان به خصوص در سنین بالاتر استفاده کرد.


علی نورعلی وند، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی،
دوره 5، شماره 3 - ( 11-1395 )
چکیده

هدف تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گرفت و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل تحقیق از رگرسیون تک متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داد که زنان استان ایلام به ترتیب در ورزش حرفه ای (15 درصد)، ورزش منظم (8/18درصد)، ورزش سلامت محور (17 درصد)، ورزش تفریحی (2/15 درصد) و فعالیت بدنی کم و نامنظم (8 درصد) مشارکت دارند. همچنین 26 درصد زنان هیچ فعالیت ورزشی ندارند. علاوه بر این نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از این است که مشارکت اجتماعی (عضویت سازمانی و شبکه روابط) و اعتماد اجتماعی (بین شخصی، تعمیم یافته و مدنی و نهادی) توانسته اند به ترتیب 268/0 و 366/0 و در مجموع به طور معناداری تا 59/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را پیش بینی نمایند.


جواد علی‌بیگی، یارمحمد قاسمی، حسین مهدی زاده،
دوره 5، شماره 4 - ( 2-1396 )
چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از شاخص‌های ذهنی، سطوح و اختلاف کیفیت زندگی در 9 سکونتگاه روستایی دهستان زنگوان تعیین شود و ارتباط آن با میزان جمعیت روستاها مشخص گردد. تحقیق حاضر بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر دهستان زنگوان است. تعداد نمونه‌ها با بهره‌گیری از فرمول کوکران، تعداد  248 خانوار به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. شاخص‌ها و گویه‌های مورد در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه به‌وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T و تحلیل واریانس صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از نامناسب بودن وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی در روستاهای دهستان زنگوان دارد، به‌طوری که بر اساس دیدگاههای جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت اوقات فراغت، کیفیت محیط مسکونی، کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت درآمد و اشتغال، کیفیت محیطی پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شده‌اند. مؤلفه کیفیت سلامت و امنیت در حد متوسط است. همچنین، در این پژوهش رابطه معناداری مثبتی بین جمعیت و سطح کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالعه مشاهده گردید.


علیرضا قاسمی، علیرضا نیکویی، رضا چراغی،
دوره 5، شماره 4 - ( 2-1396 )
چکیده

«طبقه­بندی اجتماعی» یکی از مفاهیم مهم در حوزۀ علوم اجتماعی به­شمار می­آید. این مفهوم که توزیع افراد جامعه با سطح اقتصادی و اجتماعی مشابه است، برآیند تحوّل و توسعۀ جامعه و پیچیدگی روابط انسانی در زمینه­های گوناگون است؛ امّا در عین حال، در ادوار مختلف منشأ نابرابریهای اجتماعی، توزیع ناعادلانۀ امکانات و در نتیجه رکود جامعه نیز بوده­است. در ایران باستان و به­تبع آن در شاهنامۀ فردوسی که داستا­نهای آن عمدتاً برآمده از خداینامه­های دورۀ ساسانی و منابع پهلوی است، طبقه­بندی اجتماعی و نوع روابط طبقات مختلف، موجد تحوّلات و چالشهای گوناگونی بوده است. مقالۀ حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین طبقه­بندی اجتماعی در ایران باستان، این مفهوم را از منظر تحلیل گفتمان در شاهنامۀ فردوسی بررسی کند؛ نقش منابع قدرت و مناسبات ایدئولوژیک را در برجسته­نمایی و طبیعی­سازیِ آن واکاود و تأثیر آن را در فرایند توسعۀ جامعۀ ایرانی در شاهنامه و ایران باستان تحلیل نماید؛ براین اساس، نظام شبه­کاست طبقاتی که موجب توزیع نابرابر قدرت، مالکیّت و حیثیّت اجتماعی به نفع گروهی خاص و به زیان سایر افراد جامعه می­شود، یکی از موانع مؤثّر بر توسعۀ اجتماعی و فرهنگی در ایران باستان -به­ویژه در دورۀ ساسانی- بوده که به تبع آن در شاهنامۀ فردوسی بازنموده شده­است


علی محمد سهراب نژاد، علی گراوند، یارمحمد قاسمی،
دوره 6، شماره 3 - ( 11-1396 )
چکیده

ازرویکردهای نوین جامعه‌شناسی«سرمایه‌ی‌اجتماعی»  است. در سایر علوم نیز به آن توجّه شده، ارتباط اساس این رویکرد است. از آن به عنوان سرمایه‌ای در کنار سایر سرمایه‌ها(انسانی، مادّی، فیزیکی و ...) نام می‌برند. مؤلّفه‌ها‌ی اصلی آن هنجارگرایی، اعتماد و مشارکت است. مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی را در نظرات اندیشمندان قدیم می‌توان یافت؛ ازجمله سعدی که به سبب سفرهای متعدد با زندگی جوامع عصر خویش آشنایی داشته است. گلستان بعنوان اثری تعلیمی- اخلاقی گزارشگر جامعه‌ واقعی روزگار سعدی‌است. این مقاله مؤلّفه‌ی مشارکت را در گلستان به شیوه‌ی اسنادی همراه با تحلیل محتوای کمّی و کیفی بررسی نموده و نشان داده از بین شاخص‌های مشارکت، مشارکت اجتماعی بالاترین بسامد را داشته و از نظر نوع مشارکت، مشارکت ابزاری که ردّپای انگیزه‌ها‌ی شخصی و کسب منفعت در آن است، دارای بیشترین بسامد می‌باشد. مشارکت برمبنای تقسیم‌کار در جایگاه دوم و مشارکت درون‌سویه که در آن انتظار کمکِ متقابل هست، سومین نوع مشارکت است. بسامد این مشارکت‌ها با توجه به واقعیّت‌های پساهجوم غزنویان، سلجوقیان و مغولان که دنیای ویرانی مادی و معنوی زندگی اجتماعی ایرانیان است، طبیعی است. سپس مشارکت برون سویه و مشورتی نمود دارد. مشارکت بر اساسِ تقسیم کار دارای بسامد صفر است و این یافته با ویژگی‌های جامعه تمایز‌نیافته عصر سعدی همخوانی دارد.


علی قاسمی اردهایی، رضا نوبخت، شفیعه قدرتی،
دوره 7، شماره 1 - ( 5-1397 )
چکیده

طی چندین دهه گذشته، مهاجرت به کلان شهرها ازجمله تهران مهمترین ویژگی جریان مهاجرتی در ایران بوده است. ازجانب دیگر، در دهه اخیر بر درصد مهاجرت­های شهر به روستا بیش از پیش افزوده شده است. جهت تحلیل بهتر وضعیت مهاجران معکوس و کلان شهری، با تحلیل ثانویه داده­های دو درصد سرشماری 1390 مهاجران این دو جریان مهاجرتی در ویژگی­های جمعیتی و اقتصادی مورد مطالعه مقایسه­ای قرار گرفته­اند. با تأکید بر نظریه­های حوزه مهاجرت معکوس و نظریه جریان ضدشهرنشینی، یافته­ها نشان می­دهد در ویژگی­های جمعیتی-اقتصادی؛ ترکیب سنی-جنسی، وضع زناشوئی و سرپرستی خانوار، وضع تحصیلات و نوع شغل، تفاوت­های عمده­ای بین مهاجران معکوس و کلان شهری وجود دارد که موثرترین این تفاوت در شغل مهاجران است. برتری مهاجران ماهر در امر کشاورزی و کارگران ساده در مهاجرت­های معکوس و صاحبان سایر مشاغل در مهاجرت­های کلان شهری قابل مشهود است. تفاوت در ویژگی­های یاد شده به نفع کلان شهرها بوده و مهاجران وارد شده به کلان شهرها از ویژگی­های کیفی مناسب­تری نسبت به مهاجران مناطق روستایی برخوردارند. این امر در پیشبرد اهداف توسعه­ای در مناطق روستایی قابل توجه بوده و در برنامه­های توسعه­ای و جمعیتی برای کل کشور بایستی به این ویژگی­های متفاوت دو گروه از مهاجران توجه نمود.
 
ابوالفضل مشکینی، کیمیا قاسمی،
دوره 7، شماره 2 - ( 8-1397 )
چکیده

مقاله­ی حاضر، با هدف ارزیابی جایگاه فضاهای فرهنگی در طرح­های توسعه شهری معاصر بر آن است در ابتدا به محاسبه­ی میزان کمبود هر یک از نیازهای فرهنگی با میزان سرانه­ی استاندارد بپردازد؛ سپس، با استفاده از تکنیک تاپسیس، براساس سرانه­های وضع موجود خدمات آموزشی، مذهبی، اجتماعی، گردشگری، تفریحی و ورزشی در طرح­های تفصیلی، حوزه­های شهری کلان­شهر اصفهان را از نظر میزان دسترسی به خدمات فرهنگی رتبه­بندی نماید. در مرحلۀ بعد، به منظور تحلیل و ارزیابی سرانه­های پیشنهادی در طرح جامع شهر، رابطه­ی جمعیّت شهر با سرانه و مساحت هر یک از کاربری­های فرهنگی و رابطه­ی مساحت و سرانه­ی هر یک از آن­ها با استفاده از نرم­افزار اس.پی.اس.اس را مورد تحلیل قرار دهد. در نهایت، در هر یک از روابط معنی­دار شناسایی شده، توابع 10 گانه­ی پیش­بینی آماری به دست آمده و با عبور از فیلترهای 5گانه­ی انتخاب توابع بهینه برازش منحنی، توابع مورد تأیید انتخاب ­گردد. نتایج حاصل از روابط رگرسیونی نشان می­دهد که در طرح جامع شهر اصفهان، روابط و شیوه­ی نظام­مندی برای سرانه­ی­ کاربری­های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی وجود نداشته است. یافته­های این مقاله می­تواند برای تحلیل و ارزیابی سرانه­های پیشنهادی در طرح جامع و کاهش نابرابری در توزیع خدمات فرهنگی، مورد استفاده قرار گیرد.
 
یارمحمد قاسمی، بهروز سپیدنامه، ناهید آذرنگ،
دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 )
چکیده

پژوهش حاضر به پویایی ارزش‌های بقاء و ابراز وجود در بین کارمندان ادارات شهر ایلام پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندانی است که در سال‌های 1357 – 1397 در ادارات شهر ایلام استخدام شده‌اند. روش نمونه‌گیری مطبق متناسب با حجم است حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر اساس پرسشنامه استاندارد اینگلهارت با عنایت به بوم‌آوری آن تهیه شده است.
نتیجه ای که از بررسی یافته بدست آمد نشان داد که جنسیت و وضعیت استخدام در گرایش به ارزش‌های بقاء در بین کارمندان تاثیر داشته است و مردان بیشتر از زنان گرایش به ارزش‌های بقا دارند و وضعیت استخدام سایر نیز در گرایش به ارزش بقا موثر است . یافته ها همچنین نشان دادند که جنسیت، وضعیت استخدام، سطح تحصیلات و سن کارمندان در گرایش به ارزش‌های ابراز وجود تاثیر نداشته و فقط نگاه کارمندان نسل‌های دوگانه و نیز سابقه کار در گرایش به ارزش‌های ابراز وجودی تاثیر داشته و این اساس نسل دوم گرایش بیشتری به ارزش‌های ابراز وجود دارند و کارمندان با سابقه کار بیشتر نیزگرایش بیشتری به ارزش‌های ابراز وجودی نشان دادند .
 
دکتر یارمحمد قاسمی، دکتر بهروز سپیدنامه، خانم فاطمه پرویزی،
دوره 10، شماره 3 - ( 10-1400 )
چکیده

طلاق فسخ قرارداد ازدواج بین زن و مرد است که به پیامدهای مختلفی منجر می‌گردد. طلاق برای زنان و مردان با دلالت‌های معنایی متفاوتی همراه است. این پژوهش درصدد مطالعۀ تجربۀ زیستۀ زنان از پدیدۀ طلاق است. با توجه به ماهیت برساختی پدیدۀ مورد مطالعه، پارادایم تحقیق کیفی و با عنایت به این‌که شناخت تجربۀ زیستۀ زنان، مورد نظر بوده، روش تحقیق پدیدارشناسی است. جامعۀ هدف شامل تمامی زنان مطلقۀ شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام است. تعداد اطلاع‌رسان‌ها با توجه به اصل اشباع نظری 20 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه­ ساخت­مند است. یافته‌های به‌دست‌آمده مؤید آنند که وجۀ سلبی طلاق برای زنان شامل تألمات روحی، بحران استقلال، طرد اجتماعی و محدودیت‌های ازدواج مجدد است. وجۀ ایجابی طلاق شامل حمایت و پذیرش اجتماعی و استقرار و استمرار زندگی است. دلالت معنایی طلاق شامل دو مقولۀ متعارض طلاق به‌مثابه آزادی و طلاق به‌مثابه گرفتاری مجدد است. تعریف مرد از نظر زنان پیش از ازدواج و بعد از طلاق شامل دو خوانش متعارض مرد به‌مثابه شریکی استوار و مرد به‌مثابه شریکی متزلزل است. نتیجۀ به‌دست‌آمده گواه این است که نظارت شدید اجتماعی و داغ ننگ باعث طرد اجتماعی زنان مطلقه و پریشان‌حالی آنان گشته است.دکتر اسفندیار غفاری نسب، آقای سیدابراهیم مساوات، آقای محمدعلی قاسمی نژاد،
دوره 10، شماره 3 - ( 10-1400 )
چکیده

این پژوهش به مطالعۀ کیفی خشونت علیه زنان با تأکید بر جامعه­ پذیری جنسیتی در خانواده پرداخته است. پس از مرور تحقیقات صورت گرفته شده و گذری بر نظریات موجود، با استفاده از مصاحبۀ گروه متمرکز، دادههای خام از میان 15 زنی که خشونت از سوی همسر را تجربه کرده بودند، جمع­ آوری شد و بر مبنای نظریۀ زمینهای تحلیل دادههای موجود صورت گرفت. بر اساس کدگذاریهای صورت گرفته ابتدا 42 مفهوم استخراج شد. در مرحلۀ بعد این مفاهیم به 11 مقولۀ عمده تقسیم شدند و نهایتاً بر مبنای مقوله‌ها و اطلاعاتی که به دست آمد، مقوله هسته «قدرت مردمحور در خانواده» استخراج گردید و مدل پارادایمی پژوهش ارائه شد. به ­طور کلی باید گفت بر اساس نظر شرکت­ کنندگان در مصاحبۀ متمرکز، ساختار قدرت در خانواده و منابعی که مردان در مقایسه با زنان در اختیار دارند، شرایطی را فراهم میکند که مردان نسبت به زنان خشونت روا دارند و از سوی دیگر زنان از آنجا که منابع کمتری در دست دارند، ناگزیر می شوند که خشونت را بپذیرند و این امر در نهاد خانواده بازتولید میشود. 

 


صفحه 1 از 1     

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4652