[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( 2-1401 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 222-202 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان دستگاه های اجرایی شهر بندرعباس
مصطفی ظهیری نیا، زهرا ولی پور، پرنیان سرافراز
عضو هیأت علمی و دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان
چکیده:   (248 مشاهده)
سلامت اجتماعی یکی از مهم‌ترین ارکان بهزیستی و ارتقای کیفیت زندگی در هر جامعه‌ای است. در همین راستا تحقیق حاضر از یک‌سو، بررسی ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر رابطۀ سلامت اجتماعی را با یکی از اساسی‌ترین متغیرها یعنی احساس امنیت بررسی کرده است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه‌های کییز، مید، بوزان و ویور بوده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی و عمومی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهر بندرعباس به انجام رسیده است. حجم نمونه این پژوهش 346 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره­ گیری از آزمون‌هایی مانند تی، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب رگرسیونی صورت گرفته است. طبق یافته‌های تحقیق، میزان سلامت اجتماعی در حد متوسط رو به بالا و میزان احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان نیز در حد متوسطی قرار داشت؛ میزان درآمد پاسخگویان با میزان سلامت اجتماعی آن‌ها نیز، رابطۀ مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رابطۀ معناداری بین سلامت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین کارکنان دستگاه­ های اجرایی شهر بندرعباس نمایان شد؛ بدین معنا که هرچقدر میزان سلامت اجتماعی بالاتر باشد، به همان میزان نیز احساس امنیت اجتماعی در افراد افزایش خواهد یافت.
واژه‌های کلیدی: احساس امنیت اجتماعی، دستگاه های اجرایی، سلامت اجتماعی، شهر بندرعباس.
متن کامل [PDF 1085 kb]   (136 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/27 | پذیرش: 1401/1/17 | انتشار: 1402/2/8
فهرست منابع
1. ابراهیم‌پور، داود و رحیم عبداله‌فام(1393) «بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 13»، مطالعات جامعه‌شناختی، سال چهارم، شمارۀ16: 125-105.
2. الماسی، مسعود(1395) «بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان؛ مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام»، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال چهاردهم، شمارۀ1: 127-103.
3. آهنگران، جعفر؛ موسوی، سیدمحمد و اصغر افتخاری(1397) «شاخص های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران»، فصل نامۀ برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شمارۀ 37:88-57.
4. بیات، بهرام (1388) جامعه شناسی احساس امنیت، تهران: امیرکبیر.
5. بیانی، فرهاد؛ آقایاری ‌هیر، توکل؛ حسینی، سیدیاسین و غلامرضا دنکوب(1394) «مقایسۀ وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور»، جامعه‌شناسی سبک زندگی، سال1، شمارۀ 4: 97-67.
6. بهشتی، سیدصمد؛ مرادی، رامین و راضیه خلیلی دره‌بنگ(1399) «تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی»، مجلۀ دانشکدۀ بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دورۀ18، شمارۀ4: 188-173.
7. پورافکاری، نصراله(1390) «بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت در زنان شاغل در بخش خصوصی؛ مطالعۀ موردی شهر اصفهان»، فصل نامۀ تخصصی علوم اجتماعی، سال پنجم، شمارۀ 14: 74-45.
8. جهانتاب، محمد(1390) «تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر احساس امنیت»، پایان‌نامۀ دکتری تخصصی در رشتۀ جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. جوادی‌پاشاکی، نازیلا و آذر درویش‌پور (1397) «مقایسۀ شاخص‌های سلامت اجتماعی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی»، نوین سلامت، دورۀ سوم، شمارۀ1: 23-17.
10. چلبی، مسعود(1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: نی.
11. خاقانی‌فرد، میترا؛ کعبه، نسرین و محمد حکمی(1396) «رابطۀ سلامت اجتماعی با ارزش‌های فرهنگی فردگرایی و جمع‌گرایی و جامعه‌پذیری جنسیتی در دانشجویان زن و مرد»، پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، دورۀ 7، شمارۀ 25: 140-117.
12. خوش‌فر، غلامرضا؛ محمدی، آرزو؛ محمدزاده، فاطمه؛ محمدی، راضیه و فاطمه اکبرزاده(1393) «امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی: مطالعۀ موردی جوانان 29-15 سالۀ شهر قاین»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ نهم، شمارۀ1: 102-71.
13. رستگار، خدیجه؛ حقیقت، فهیمه؛ زارع، حکیمه و کاظم حسن‌زاده(1394) «بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی و غیر‌طبیعی) با سلامت اجتماعی در میان زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز»، فصل نامۀ زن و جامعه، سال ششم، شمارۀ3: 104-79.
14. رضایی، امید؛ مظلوم‌خراسانی، محمد و علی اکبر مجدی(1394) «مطالعۀ تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد»، مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 44: 162-139.
15. رفیع پور، فرامرز (1378) آنومی اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
16. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و اله حجازی(1395) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
17. شربتیان، محمدحسن و نفیسه ایمنی(1397) «تحلیل جامعه شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آن (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست ونهم، شمارۀ 69: 167-188.
18. شکوری، مهدی(1397)«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت‌مندی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌‌های بازنشستگی»، فصل نامۀ تأمین اجتماعی، سال چهاردهم، شمارۀ 1: 155-137.
19. شولتس، دوان(1391) روان‌شناسی کمال (الگوهای شخصیت سالم)، ترجمۀ گیتی خوشدل. تهران: پیکان.
20. شیخ‌دادزاده، لیلا؛ ادریسی، افسانه و محمدرضا بزرگری(1395) «تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی پزشکان؛ مورد مطالعه؛ پزشکان شهر تهران»، مجلۀ علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دورۀ 34 ، شمارۀ 3: 232-215.
21. صدیق‌سروستانی، رحمت‌اله و نوروز نیمروزی(1389) «بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد»، فصل نامۀ دانش انتظامی، سال دوازدهم، شمارۀ 2: 220-185.
22. فتحی، منصور؛ عجم‌زاده، رضا و مریم خاک‌رنگین(1391) «عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه»، فصل نامۀ رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شمارۀ 47: 243-225.
23. گلابی، فاطمه و لیلا زارع زاده اردشیر(1393) «روابط همسایگی و احساس امنیت اجتماعی؛ مطالعۀ شهروندان شهر تبریز»، فصل نامۀ دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال چهارم، شمارۀ 1: 3-19.
24. محسنی‌تبریزی، علیرضا و محمدرضا نوابخش(1395) «بررسی سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر برآن؛ نمونۀ موردی: منطقۀ 3 تهران»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال هشتم، شمارۀ 4: 128-111.
25. مدیری، فاطمه؛ سفیری، خدیجه و فاطمه منصوریان(1396) «بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن»، فصل نامۀ توسعۀ اجتماعی(توسعۀ انسانی سابق)، دورۀ 12، شمارۀ 2 : 28-7.
26. معاونت آمار و اطلاعات(1398) آمارنامۀ استان هرمزگان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان.
27. نیک‌ورز، طیبه(1397) «تحلیل جامعه‌شناختی احساس امنیت بر سلامت اجتماعی زنان 45-15 سالۀ شهرکرمان»، فصل نامۀ زن در جامعه، سال نهم، شمارۀ 1: 106-81.
28. یزدان‌پناه، لیلا و طیبه نیک‌ورز(1394) «رابطۀ عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و ششم، شمارۀ 3: 116-99.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

zahirinia M, valipour Z, sarafraz P. Investigating Social Health and Affecting Factors Affecting among the Employees of the Executive bodies of Bandar Abbas City. scds 2022; 10 (4) :202-222
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1391-fa.html

ظهیری نیا مصطفی، ولی پور زهرا، سرافراز پرنیان. بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان دستگاه های اجرایی شهر بندرعباس. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1401; 10 (4) :202-222

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1391-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 4 - ( 2-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570