[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
داوران نسخه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 12
تعداد شماره ها: 46
تعداد مشاهده ی مقالات: 2864806
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 704130

تعداد کل نویسندگان: 928
نویسندگان غیر تکراری: 850
نویسندگان تکراری: 78
درصد نویسندگان تکراری: 8

مقالات دریافت شده: 1458
مقالات پذیرفته شده: 364
مقالات رد شده: 1075
مقالات منتشر شده: 354

نرخ پذیرش: 24.97
نرخ رد: 73.73
____
..
:: دوره 5، شماره 1 - ( 5-1395 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 232-205 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان
ابراهیم قاسمی ، محمد صادق مهدوی ، علی رضا کلدی
علوم و تحقیقات تهران
چکیده:   (11271 مشاهده)

تاثیرسرمایه اجتماعی در تاًمین امنیت اجتماعی چه از جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و وقوع جرایم اجتماعی و به تبع و در کنار آن از جهت زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگی اجتماعی، اساساً از طریق تاثیرگذاری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتار افراد اعمال می شود. ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺪیﺪی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺮیﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ می کند،انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود. در این مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی (با مولفه های مشارکت، اعتماد،انسجام و تعامل اجتماعی) و احساس امنیت اجتماعی (با ابعاد فکری، جانی، مالی، بیانی، شغلی و قضایی) از یک نمونه 370 نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های زنجان مورد مطالعه بوده است. روش شناسی تحقیق، از نوع کمی با ابزار پرسشنامه و با تکیه بر نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده است. 

. مقدار ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت(32/0) نشان می­دهد که بین این دو متغیر همبستگی معنی­داری وجود دارد. به عبارتی، با افزایش سطح سرمایه اجتماعی دانشجویان زمینه برای افزایش سطح احساس امنیت فراهم می­گردد.

واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، مشارکت، اعتماد، تعامل و انسجام اجتماعی
متن کامل [PDF 628 kb]   (1555 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/28 | پذیرش: 1396/3/23 | انتشار: 1396/3/23
فهرست منابع
1. [1] ازکیا،مصطفی و غفاری،غلامرضا(1383):توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران،تهران،نشر نی.
2. [2] افروغ،عماد(1387):خرده فرهنگ ها،مشارکت و وفاق اجتماعی،مجموعه مقالات وفاق اجتماعی و فرهنگ عمومی،تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3. [3] افشار،زین العابدین(1385)،امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران.
4. [4]افتخاری،اصغر(1391)مبانی و مسائل امنیت اجتماعی،رویکرد ایرانی،پژوهش نامه امنیت اجتماعی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5. [5] اختر محققی،مهدی(1385)،سرمایه اجتماعی،بی جا:مولف.
6. [6] ادواردز،رابرت و فولی،مایکل(1384):«جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی»؛فراتر از آراء پوتنام،سرمایه اجتماعی؛اعتماد،دموکراسی و توسعه،ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان،تهران،نشر شیرازه.
7. [7]اکبری،امین(1383)نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی و اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران.
8. [8] بیات،بهرام(1388)،بررسی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی شهروندان تهران(با تاکید بر رسانه های جمعی،عملکرد پلیس و بروز جرائم)،انتظام اجتماعی،سال اول،شماره اول:55-31.
9. [9] ﺑﻴﺮو، آﻟﻦ(1366)ﻓﺮ ﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮ م اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﻲ .ﺗﻬﺮان .ﻛﻴﻬﺎن.
10. [10] تقی لو،فرامرز(1385)،رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی،فصلنامه مطالعات راهبردی،شماره32:258-239.
11. [11] ذاﮐﺮی ﻫﺎﻣﺎﻧﻪ ، راﺿﯿﻪ «ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی : ﺷﻬﺮ یﺰد »، ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه یﺰد.
12. [12]سیف الدینی،فرانک،عیوضلو،داود و ریکا،جهانبحش(1392)سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی:شهرستان کوهدشت)فصلنامه مطالعات و برنامه ریزی شهری شماره اول بهار صفحات 112-89
13. [13] شفیعی،حسن،محقر،علی(1386)«بررسی وضعیت موجی امنیت اجتماعی در کتاب های پایه ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای نیل به وضعیت مطلوب »،مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی؛شماره یک،جلد سوم:51-29
14. [14] حسینی،حسین(1386):احساس امنیت،تاملی نظری بر پایه یافته های پژوهشی،فصلنامه امنیت،سال پنجم،شماره4، 51-7.
15. [15]حقیقتیان،منصوذ،صنعت خواه،علیرضا،معین الدینی،جواد و شیری امین لو،شیرین،بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی(بر اساس تفکیک سرمایه اجتماعی درون گروهی و ارتباطی)واحساس امنیت در شهر تهران،فصلنامه مطالعات جوانان/سال سوم /شماره ششم.
16. [16] خوش فر،غلامرضا(1382):بررسی مشارکت مردم در ایجاد،حفظ و گسترش امنیت اجتماعی مراکز شهرستان های استان مازندران،مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی،معاونت اجتماعی،جلد سوم،145-134.
17. [17] چلبی،مسعود و مبارکی،محمد(1384)،تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح خرد و کلان،مجله جامعه شناسی ایران،دوره ششم،شماره2، 44-2.
18. [18] فیروزآبادی،سید احمد و ایمانی جارجرمی،حسین(1385):سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلانشهر تهران،رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره23،224-197.
19. [19] گروسی،سعیده،میرزایی،جلال و شاهرخی،احسان(1385):بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت،فصلنامه دانش انتظامی،سال نهم،شماره2، 39-26.
20. [20] مدیری،آتوسا(1385):«جرم،خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر»،رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره22، 28-11.
21. [21] معین،م(1363)،فرهنگ فارسی،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم.
22. [22] ناجا(1383)، ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ،معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،تهران.
23. [23] نادری،حمدالله،جاهد،محمدعلی و شیرزاده ، میهن دخت(1389)« ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ »،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،شماره 21، 89-59.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

qasemi E, Mahdavi M S, kaldi A R. The impact of social capital in increasing sence of social security. scds 2016; 5 (1) :205-232
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-401-fa.html

قاسمی ابراهیم، مهدوی محمد صادق، کلدی علی رضا. بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان . مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1395; 5 (1) :205-232

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-401-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 1 - ( 5-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4657