[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( 11-1396 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 163-188 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کاربرد نظریه آنومی نهادی در ایران
علی فیض اللهی، سعید معیدفر، پروانه دانش، امیر ملکی
دانشگاه پیام نور تهران مرکز تحصیلات تکمیلی
چکیده:   (5268 مشاهده)
 

این پژوهش به بررسی پیامدهای تغییرات در سازوکارهای جامعه و به‌ویژه نهادهای اجتماعی می‌پردازد که تحت تأثیر روندهای تغییرات اجتماعی در ایران همچون مدرن شدن، صنعتی شدن، شهرنشینی، بوروکراتیک شدن و ... رخ داده‌اند و یکی از این پیامدها آنومی نهادی است که مورد بررسی این مقاله است. در این پژوهش، آنومی نهادی در ایران با رویکردی تاریخی و با استفاده ازروش تحلیل ثانویه داده‌ها، اسناد تاریخی عمدتاً ثانویه و تحقیقات انجام شده در مورد برنامه‌های توسعه و آسیب‌های اجتماعی در ایران و نیز برخی پیمایشهای ملی مورد تحلیل قرار گرفته و با مفاهیم نظریه آنومی نهادی انطباق داده شده و همسانیهای آن نشان داده شده‌است. نتایج نشان دهنده رشد فردگرایی، مادیگرایی، فرسایش سرمایه اجتماعی، سلطه نهاد سیاست و اقتصاد بر تعادل نهادی قدرت و در نتیحه ناموزونی نهادی در ایران است.

واژه‌های کلیدی: توسعه نامتوازن، آنومی نهادی، نهادهای اجتماعی، تعادل نهادی قدرت.
متن کامل [PDF 684 kb]   (880 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/12/9 | انتشار: 1396/11/26
فهرست منابع
1. - آزاد ارمکی، تقی و عالمی‌نیسی، مسعود(1391): اختلال در انسجام کارکردی میان نهادهای جامعه؛ از نظریه تا شاخص‌سازی بومی، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول شماره چهارم، صص 38-7.
2. - ابراهیمبای سلامی، غلام‌حیدر(1387): بررسی الگوهای نظری سیاستها و برنامههای توسعه ایران ، در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، مؤسسه اطلاعات، شماره 262-261، صص 185-168.
3. - بازمحمدی، حسین و چشمی، اکبر(1385): اندازه دولت در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره 29، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، بانک مرکزی ایران.
4. ديوان محاسبات کل کشور بازيابي از سايت ديوان:
5. - ترنر، جاناتان، اچ.(1393): نطریه‌های نوین جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌اصغر مقدس و مریم سروش، تهران، جامعه‌شناسان.
6. - جلایی‌پور، حمیدرضا(1392): جامعه‌شناسی ایران، جامعه کژمدرن، تهران، نشر علم.
7. - جوادی یگانه، محمدرضا(1382): تناقض ایدئولوژیک در دو برنامه اول و دوم توسعه، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 8، صص 120-89.
8. - رفیع‌پور، فرامرز(1376): توسعه و تضاد، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
9. - زاهدی‌مازندرانی، محمدجواد(1392): توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، چاپ هشتم.
10. - شیرزادی، رضا (1389): برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره یازدهم/ تابستان 1389، صص 43- 29.
11. - طالبان، محمدرضا(1388): پیمایش دینداری در ایران، تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.
12. - عرب مازیار، عباس و نورمحمدی، خسرو (1395): تحلیل انتقادی هدفهای اقتصادی برنامه‌های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، در: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 5، شماره 1، صص 42-29.
13. - غفاری، غلامرضا (1395):پویایی‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، در: فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 5، شماره 1، صص 18-1.
14. - محسنی، منوچهر(1376): نگرشها و رفتارهای اچتماعی و فرهنگی در ایران، مجله نمایه پژوهش، شماره دوم، صص 29-26.
15. - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(1395): شیوع آسیبهای اجتماعی از نظر مردم ایران، تهران، دبیرخانه شورای اجتماعی کشور و جهاد دانشگاهی.
16. - مصلی‌نژاد، عباس (1395): دولت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی.
17. - مکنون، رضا، جلیل سلیمی و محسن بهرامی(1393): فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران، در فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره دهم، 167-138.
18. - نوذری، حمزه(1392): گفتمانهای توسعه پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، رساله دکتری جامعه‌شناسی.
19. - ورسلی، پتر (1378): نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه دکتر سعید معیدفر، تهران، نشر تبیان.
20. - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1380): ارزشها و نگرشهای ایرانیان: یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور، ویرایش اول، دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
21. - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1382): ارزشها و نگرشهای ایرانیان: یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور، موج دوم، ویرایش اول، دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
22. - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1395): پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان موج سوم (1394)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرحهای ملی با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی
23. - وزارت کشور(1394): وضعیت مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور، تهران، به سفارش مرکز ملی رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور.
24. - وزارت کشور(1394): سنجش سرمایه اجتماعی کشور در سال 1393، تهران، به سفارش مرکز ملی رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور.
25. آبراهاميان يراوند)1331 )مقاالتی در جامعهشناسی سیاسی ایران ترجمهي سهيال ترابي فارساني تهران نشر شيرازه
26. آزاد ارمکي تقي)1331 )نظریهی تغییرات فرهنگی در ایران تهران: انتشارات اطاليات
27. .اجاللي فرزام)1333 )بنیان حکومت قاجار تهران: نشر ني.
28. يتشامي انوشيروان)1330 )سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی ترجمهي ابراهيم متقي و زهره پوستيتچي تهران: مرکز استاد انقالب اسالمي.
29. باريير ج)1312 )اقتصاد ایران، ترجمهي مرکز تحقيقات يسابرسي تهران سازمان نتايع ملي ايران.
30. انك مرکزي ايران)1352 )گزارش سالیانهی سال 8358.
31. پرويز يباس)1333 )تاریخ تمدن جدید تهران: انتشارات يلمي.
32. رنر جاناتان اچ)1333 )نظریههای نوین جامعهشناسهی ترجماهي يلياناغر مقادس و مريم سروش تهران: جامعهشتاسان.
33. تتهايي يسين ابوالحسن و يضرتي نومعه زهرا)1300 :)بررسی نظری پژوهشهای سرمایهی اجتماعی در جامعهی ایران مجلهي يلوم رفتاري دورهي اول شمارهي 1 ن.52-23
34. چلبي مسعود)1335 )تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی تهران: نشر ني.
35. خطيب محمديلي)1334 )اقتصاد ایران تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي تهران
36. خليليخو محمد)1333 )توسعه و نوسازی ایران در دورهی رضاشاه تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي.
37. سازمان برنامه و بودجه)1343 )گزارش عملکرد برنامهی سوم عمرانی کشور.
38. .سازمان برنامه و بودجه)1343 )گزارش عملکرد برنامهی دوم عمرانی کشور.
39. سرمد غالمعلي)1332 )اعزام محصل به خارج از کشور تهران: چاپ و نشر بتياد
40. سعادت ريمان)1303« )برآورد روند سرمايهي اجتمايي در ايران با استااده از روش فازي« فصلنامهی تحقیقات اقتصادی شمارهي 43 ن 41-51.
41. سوداگر م)1353 )رشد روابط سرمایهداری در ایران)8342-8351 )تهران: پازند.
42. .شارعپور محمود )1302« )فرسايش سرمايهي اجتمايي و پيامدهاي آن« نامهی انجمن جامعهشناسی ایران شمارهي 3 ن 121-112
43. شياني مليحه؛ موسوي ميرطاهر و مدني قهارخي سعيد )1303« )سرمايهي اجتمايي جوانان در ايران« مجلهی جامعهشناسی ایران دورهي دهم شمارهي 3 ن 53-04
44. نداقتکيش جمشيد)1352 )صنایع در توسعهی اقتصادی ایران تهران: چاپ خوشه
45. طباطبايي جواد)1305 )نظریهی حکومت و قانون در ایران: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی تهران: انتشارات ستوده.
46. غااري غالمرضا)1303 )سرمایهی اجتماعی و پیشگیری از جرم در مجمويه مقاالت نخستين همايش پيشگيري از جرم تهران دفتر تحقيقات کاربردي ن 213-203
47. يبدي يباس و گودرزي محسن)1335 )صدایی که شنیده نشد؛ نگرشهای اجتماعی – فرهنگی و توسعهی نامتوازن، گزارشی از یافتههای طرح آیندهنگری: يلي اسدي و مجيد هرانيان. تهران: نشر ني.
48. .فرهتگ متوچهر)1352 )زندگی اقتصادی ایران تهران: انتشارات دانشکدهي ارتباطات اجتمايي.
49. فوران جان)1303 )مقاومت شکننده، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ترجمهي ايمد تدين مؤسسهي خدمات فرهتگي رسا.
50. .فوران جان)1332 )نظریهپردازی انقالبها، ترجمهي فرهتگ ارشاد تهران: نشر ني.
51. .قاسمي بهروز)1312 )بررسی جامع صنعت در ایران)8321-8398 )تهران: دفتر ررسيهاي توليدي و نتعتي.
52. کدي نيکي. آر)1335 )ریشههای انقالب ایران ترجمهي يبدالرييم گواهي تهران: نشرقلم.
53. کرماني نارماالسالم)1333 )تاریخ بیداری ایرانیان تهران: ابن سيتا.
54. گازيوروسکي مارک. ج)1331 )سیاست خارجی آمریکا و شاه ترجمهي جمشيد زنگته تهران: مؤسسهي فرهتگي رسا.
55. گراهام رابرت)1350 )ایران سراب قدرت ترجمهي فيروزنيا تهران: کتاب سحاب.
56. لمبتون ک. اس)1333 )نظریهی دولت در ایران ترجمهي چتگيز پهلوان تهران: نشر گيو.
57. محبوبي اردکاني يسين)1354 )تاریخ مؤسسات جدید تمدنی در ایران تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
58. مرکز آمار ايران)1334 )سالنامهی آماری کشور بازيابي از سايت
59. موسوي ميرطاهر)1305« )مشارکت اجتمايي يکي از مؤلاههاي سرمايهي اجتمايي« مجلهي رفاه اجتمايي دورهي 1 شمارهي 23 ن 13-32
60. وزارت کشور)1334 )سنجش سرمایهی اجتماعی کشور در سال 8363 تهران: به ساارش مرکز ملي رند اجتمايي شوراي اجتمايي کشور
61. هاليدي فرد)1350 )دیکتاتوری و توسعهی سرمایهداری در ایران ترجمهي فضلاهلل نيكآيين تهران: انتشارات اميرکبير.
62. يوان محاسبات کل کشور بازيابي از سايت ديوان: 20. http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=0&PageId=226
63. .مرکز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري)1333 )آیندهپژوهی ایران تهران آيتدهبان رسانهي تخصصي آيتدهپژوهي انتشار ديجيتالي.
64. مجلس شوراي اسالمي)1312 )مجمويه قوانين مجلس اول اساستامه سازمان ندا و سيماي ج اا دوره اول جلد اول.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

faizolahi A. Evaluation of Application of Institutional Anomie Theory in Iran. scds. 2018; 6 (3) :163-188
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-627-fa.html

فیض اللهی علی، معیدفر سعید، دانش پروانه، ملکی امیر. ارزیابی کاربرد نظریه آنومی نهادی در ایران. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1396; 6 (3) :163-188

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-627-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( 11-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312