:: دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 35-9 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه پویایی ارزش‌های بقا و ابراز وجود در یک بازه زمانی 30 ساله
یارمحمد قاسمی ، بهروز سپیدنامه ، ناهید آذرنگ
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام
چکیده:   (1954 مشاهده)
پژوهش حاضر به پویایی ارزش‌های بقاء و ابراز وجود در بین کارمندان ادارات شهر ایلام پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندانی است که در سال‌های 1357 – 1397 در ادارات شهر ایلام استخدام شده‌اند. روش نمونه‌گیری مطبق متناسب با حجم است حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر اساس پرسشنامه استاندارد اینگلهارت با عنایت به بوم‌آوری آن تهیه شده است.
نتیجه ای که از بررسی یافته بدست آمد نشان داد که جنسیت و وضعیت استخدام در گرایش به ارزش‌های بقاء در بین کارمندان تاثیر داشته است و مردان بیشتر از زنان گرایش به ارزش‌های بقا دارند و وضعیت استخدام سایر نیز در گرایش به ارزش بقا موثر است . یافته ها همچنین نشان دادند که جنسیت، وضعیت استخدام، سطح تحصیلات و سن کارمندان در گرایش به ارزش‌های ابراز وجود تاثیر نداشته و فقط نگاه کارمندان نسل‌های دوگانه و نیز سابقه کار در گرایش به ارزش‌های ابراز وجودی تاثیر داشته و این اساس نسل دوم گرایش بیشتری به ارزش‌های ابراز وجود دارند و کارمندان با سابقه کار بیشتر نیزگرایش بیشتری به ارزش‌های ابراز وجودی نشان دادند .
 
واژه‌های کلیدی: ارزش‌های بقا، ارزش‌های ابراز وجود، تغییر ارزش‌ها، تعلقات ارزشی دوگانه، مدرنیزاسیون. بیان مسأله
متن کامل [PDF 506 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/26 | پذیرش: 1400/5/10 | انتشار: 1400/5/10
فهرست منابع
1. • نوربالا، احمدعلی؛ روشن، رسول؛ فقیه زاده، سقراط؛ شاکری، رضا و صالحی، محمد (1386). بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سالهای 1377تا 1380؛ دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهارم.دوره جدید (22).
2. • استونز، راب (1379). متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
3. • اطهری، سید حسین و حسینی داورانی، سید عباس (1394) رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته (چرخه بسته کنش جمعی) در جوامع بهره مند از ارزش بقاء: مطالعه موردی مصر؛ دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3(6).
4. • اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین (1394). نوسازی تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: انتشارات کویر.
5. • اینگلهارت، رونالد (1386،1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
6. • آزاد ارمکی، تقی (1396). نظریه تغییرات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
7. • بابائی، محبوبه؛ میرعلوی، سید مختار و رئیسی مبارکه، سهیلا (1396). بررسی رابطه بین شاخص های اقتصادی و اجتماعی توسعه انسانی در سطح خرد و جهت گیری ارزشی(مورد مطالعه: ساکنان شهرهای سیاهکل و لاهیجان استان گیلان؛
8. • باتامور، تی بی (1381). نخبگان و جامعه، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر شیرازه، چاپ دوم.
9. • بارلس،کریستوفر (1379). ذهنیت نسلی، دیدگاهی راونکاوانه درباره اختلاف نسلها، ترجمه حسین پاینده، فصلنامه ارغنون. (138).
10. • بارلس،کریستوفر (1379). ابژه‌های نسلی، ترجمه حسین پاینده، فصلنامه ارغنون. (19).
11. • چلبی، مسعود (1378). جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی.
12. • ساعی ارسی، ایرج (1387). بررسی ارزش‌های اجتماعی در فرهنگ عمومی، مطالعه موردی شهر ابهر؛ فصلنامه تخصصی جامعه شناسی. (11) 135-150.
13. • طبیبی، حشمت اله(1371). مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
14. • قنبری، سیروس؛ یحیی معروفی و یاور فاتحی. مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی؛ فصلنامه اندیشـه‌های نوین تربیتی، دوره هفتم(1)، 29-84.
15. • کوئن، بروس(1378). مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
16. • وثوقی، منصور و اکبری، حسین (1389). روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزشها یک مطالعه تطبیقی؛ مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی. دوره 4(59)، 39-128.
19. • S.H Schwartz.(1992) "Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical tests in 20 Countries", Advances in Experimental Social Psychology, N. 23, p. 1-65
20. • Maslow, Abraham (1987 (1954)), Motivation and Personality. 3rd edition. New York:Harper and Row.
21. • Inglehart, Ronald & Christian Wlzel,,(2005) Modernization, cultural change and democracy: the human, development sequence, Cambridge university press
22. • Giddens, Anthony, (2009 (1982)), Sociology, 6th Edition, Revised and updated with Philip W. Sutton,Cambridge, Polity Press.
23. • Inglehart Ronald and Christian Welzel, (2005). Exploring the Unknown: Predicting the Responses of Publics not yet Surveyed. International Review of Sociology*/Revue Internationale de Sociologie Vol. 15, No. 1, pp. 173-201
24. • Johnson, Monica K. (1999). Change In Job Values: The Socializing Influence Of Experiences In Adulthood. University Of Minnesota.
25. • Fireston Sarah Elizabeth, (2003). Value Change: Conscious Cognitive Dissonance Or Automated Process?. University of the Southern California.
26. • Gunnell Martin (2007). Global Cultural Values Change And The Relationship With Telecommunications Change: A Longitudinal Analysis, Capella University.
27. • Inglehart Ronald and Wayne E. Baker, (2000) Modernization, Cultural Change, And ThePersistence Of Traditional Values, American Sociological Review, Vol. 65 (February:19–51)
28. • Abdel-Fattah, Y, "Child Perception and Parental Care: Social Adjustment and Moral Values", The Social Sciences Journal, N. 20 (1992), p. 3-4.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها