:: دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 96-63 برگشت به فهرست نسخه ها
تاملی بر جایگاه آیین‌های گردشگرپذیر و تحلیل نگرش و وابستگی‌های مردم محلی بر حمایت و توسعه ی آن (مطالعه موردی: آیین ماه محرم شهر زنجان)
محمدتقی حیدری ، سعید محرمی ، داوود بلوطی، محمد علی الهی ، پروین رحمتی
استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (1555 مشاهده)
شهر زنجان در زمان برگزاری این آیین از حالت معمول خود خارج شده و به صحنه نمایش عظیم و گسترده ای تبدیل می شود، نمایشی که توسط ساکنین شهر به اجرا در می آید و در آن بازیگر و بیینده نمایش موجودیت واحدی را تشکیل می‌دهد.ابزار پژوهش پرسشنامه ساختار یافته می باشد که پس از تایید روایی (با نظر سنجی از متخصصان) و پایایی آن با توجه به کیفیت همکاری جامعه آماری در اختیار 170 نفر از گردشگران قرار گرفت. بمنظور توسعه گردشگری آئینی، شاخص زمینه های فرهنگی- اعتقادی اهمیت زیادی دارد و باید براین عامل تاکید ویژه ای گردد. زیرا شهر زنجان ظرفیت های فرهنگی-مذهبی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری آئینی و مذهبی را دارد. همچنین، براساس آزمون تحلیل مسیر، تاثیر شاخص «زمینه های فرهنگی- اعتقادی» با مقدار 0.422 و «زمینه های اجتماعی» با اثر کل 0.361 بر توسعه گردشگری آئینی، بیش از دیگر شاخص ها بوده است. چرا که، به نظر جامعه آماری، رشد باورهای دینی در بین مردم و پذیرش آن و نهادینه شدن آن به عنوان یک ایدئولوژی برتر توسط اجتماع، منجر به شکل گیری و توسعه آئین های مذهبی شده است.
واژه‌های کلیدی: آیین های گردشگرپذیر: نگرش محلی، برندینگ آیینی: شهر زنجان.
متن کامل [PDF 1089 kb]   (320 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/25 | پذیرش: 1400/5/10 | انتشار: 1400/5/10
فهرست منابع
1. 1. ابرقویی فرد،حمیده؛ صابونچی، پریچهره؛ فرزین، احمدعلی(1397)، بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت بخشی به شهرهای ایرانی؛ ماهنامه باغ نظر، 15(65)،صص 5-12.
2. 2. امین زاده، بهرام(1386)، بازشناسی اثر آیین های جمعی بر پیکره بندی شهر سنتی؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره 32؛ زمستان؛ صص 5-13.
3. 3. اوجاقلو، مریم(1395)، «امکان‌سنجی توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان با تاکید بر مراسم آیینی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان.
4. 5. بیگی، حمیده(1397)، نقش گردشگری آیینی در نگهداشت فرهنگ عزاداری حسینی؛ مطالعه موردی شهرک ماسوله؛ فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 12، شماره 2 ، شماره پیاپی 46، تابستان 1398؛صفحه 101-131
5. 6. پاسدار شیرازی، مظفر؛ صادقی، علی رضا(1394)، تاثیر باورها و مراسم آیینی در پایایی و پویایی فضاهای شهری؛ موردپژوهی: تعزیه در پایایی حسینیه ها و تکایا در ایران؛ نشریه مدیریت شهری، شماره 38؛صص 301-332.
6. 7. پژوهان, موسی, پورمقدم, زهرا. (1397). برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر رشت). فصلنامه مطالعات شهری, 7(27), 53-66.
7. 8. جوادی، شهره(1397)، گردشگری آئینی بازخوانی باورهای اجتماعی در مراسم آئینی؛ مجله منظر، 10 ( 42 ) : 14 - 21
8. 9. حیدری، محمدتقی؛ محمد، شهرام (1398)، تحلیل عوامل موثر برندینگ گردشگری آیینی بر وفاداری گردشگران به مقاصد (مورد مطالعه: عزاداری ماه محرم در شهر زنجان)؛ فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره 11، شماره 40؛ تابستان 1398؛ صفحه 101-124.
9. 10. خشک جان؛زهرا؛ مسلمی مهنی،یوسف(1395)، نظام معنایی و کارکردهای سیاسی اجتماعی عزاداری در تشیع؛ دوفصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396؛ پیاپی 10، صص 61-80.
10. 12. غضنفری، پروانه؛ جوادی، شهره (1388). نگاه آیینی به گردشگری ایرانی، نشریه منظر؛ شماره پنجم: 74-70.
11. 13. روستایی، شهریور؛ناصری, رقیه؛ پاشایی، سعید. (1396). اولویت‌بندی راهبردهای احیای بافت تاریخی شهر مراغه با تأکید بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مدار. نشریه گردشگری شهری, 4(3), 77-94.
12. 15. علی الحسابی، مهران؛ پای کن، عصمت(1392)، تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی مصداق آن در آیین های عاشورایی؛ فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره دوازدهم، تابستان؛صص 27-44.
13. 16. قادری، اسماعیل؛ عزتی، عزت الله و حافظیزاده، شقایق ( 1388 ). راهکارهای استفاده از مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسیل توریسم فرهنگی- مذهبی در محدوده بخش مرکزی تهران، مجله علمی– پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 28: 101-76.
14. 17. گیویان، عبدالله(1385)؛ آیین، آیینی سازی و فرهنگ عامه پسند دینی، فصلنامه انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ بهار و تابستان 1385, دوره 2, شماره 5،صص179-211.
15. 18. مرکز آمار ایران (1395). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی.
16. 19. مشکینی، ابوالفضل (1392). تأثیر مراسم مذهبی در تولید و بازتولید گردشگری مذهبی نمونه موردی شهر زنجان، نشریه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 14: 41-33.
17. 20. مظهری، محمدابراهیم؛ احمدپور، سیده مرضیه(1395)؛ نقش آیین های مذهبی در ساختار شهر سنتی(مطالعه موردی: شوشتر)، همایش ملی شهرسازی انسانگرا؛ قزوین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
18. خوشه بست، فرزانه؛ جهانیان، منوچهر و مجتبی جاودان(1400) «تحلیلی بر مؤلفه¬هاي مؤثر بر ادراک سازمان¬دهندگان از رويدادهاي فرهنگی گردشگري»، برنامه¬ریزی و آمایش فضا، 25 (1)، بهار: 95-69.
19. مومنی، منصور(1393) کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، نشر سمت
20. منشی‌زاده، رحمت االله(1384) اندر مقوله¬ی گردشگري، انتشارات مسعی.
21. یوسفی، یوسف؛ آزاد، میترا و مهدی سلطانی محمدی(1396) «مطالعه¬ی چگونگی ارتباط مراسم آیینی عزاداری ایام محرم و شهر نایین»، فصل¬نامه¬ی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، سال هشتم، شماره¬ی 29: 96-37.
22. بد، مهدیه(1397) «فهم تجربه¬ی زیسته¬ی زائران در پیاده¬روی اربعین سال 1395»، مجله¬ی علمی پژوهشی معماری و شهرسازی نظر، 15(68): 48-39.
23. بستام رخ، بهاره(1395) «بررسی تأثیر اجتماعی _ فرهنگی رويدادهاي گردشگري بر حمايت از توسعه¬ی گردشگري از طريق نقش میانجی رضايت(مورد مطالعه: رويداد آئینی زارخاك در روستاي قورتان در سال 1395)»، پایان¬نامه¬ی کارشناسی ارشد، دانشکده¬ی مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی.
24. عبداللهی، مولود(1392) «تأثير نگرش و وابستگي¬هاي مردم محلي بر حمايت و توسعه¬ي گردشگري رويدادها¬(مورد مطالعه: رويداد آييني قالي شويان مشهد اردهال)»، پایان-نامه¬ی کارشناسی ارشد، دانشکده¬ی گردشگری، دانشگاه سمنان.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها