[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
داوران نسخه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 12
تعداد شماره ها: 46
تعداد مشاهده ی مقالات: 2864806
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 704130

تعداد کل نویسندگان: 928
نویسندگان غیر تکراری: 850
نویسندگان تکراری: 78
درصد نویسندگان تکراری: 8

مقالات دریافت شده: 1458
مقالات پذیرفته شده: 364
مقالات رد شده: 1075
مقالات منتشر شده: 354

نرخ پذیرش: 24.97
نرخ رد: 73.73
____
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
13 نتیجه برای احمدی

یعقوب موسوی، طیبه احمدی،
دوره 1، شماره 4 - ( 2-1392 )
چکیده

با افزایش دامنه ی فعالیت های رسانه های مختلف و تشویق به مصرف بیشتر انواع مختلف از کالا و خدمات،
شکلهای جدیدی از رفتار مصرفی و تبعات ناهنجار آن در شهرهای بزرگ گسترش یافته است. استفاده از وسایل
تأثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند جلوه دادن کالاهای تولیدشده و در نتیجه خرید و مصرف آن در سطوح
گستردهی اجتماعی، گذشته از تولید فرهنگ و نگرش جدید در فضای شهری، تأثیر قابل ملاحظهای نیز بر نظام
رفتاری ساکنین در شهرها بر جا گذاشته است. میتوان گفت بنا به علل مختلف از جمله به دلیل فزونی
فعالیتهای تبلیغاتی و رسانهای، تمایل به مصرف زیاد در لایه های بسیار گسترده ای از مردم به صورت یک قاعده
و هنجار اجتماعی و بعضاً دارای عوارض درآمده است. با توجه به اهمیت جامعه شناختی موضوع مصرف در
نظام کارکرد شهری این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه میان میزان مصرفگرایی زنان شهر تهران و
تبلیغات تجاری موجود شهری 1 بپردازد. چرا که بنا به دلایل و عوامل مختلف، زنان بیشترین سطح از مصرف
شهری را در مقابسه با مردان به خود اختصاص میدهند. از تبیین های نظری مختلف از جمله نظریه ی اقناع برای
واکاوی تحلیلی و مفهومی موضوع مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش، پیمایش، و
ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه و نمونهی مورد بررسی 270 نفر از زنان شهروند ساکن در شهر تهران و
مراجعه کننده به مراکز خرید است که با روش نمونهگیری خوشهای طبقهبندی شده اتفاقی انتخاب شدهاند. نتایج
به دست آمده مبین آن است که میان تبلیغات تجاری در شهر و میزان و نوع مصرفگرایی زنان رابطه ی معنیدار
وجود دارد. در این میان متغیر واسط تمایل به مصرف زیاد و نگرش مادیگرایانه، نقش تعیین کنندهای در سطح
مصرف افراد مورد تحقیق دارد.

سعید ملکی، رضا احمدی،
دوره 2، شماره 1 - ( 5-1392 )
چکیده

توسعه در بعد فضایی زمانی میتواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای
تأمین مطلوب و عادلانهی نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند. در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی
الگوی توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان به این امر پی برد که آیا این توسعه جهت گیری
پایدار دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی تحلیلی است. دادههای -
تحقیق از سالنامهی آماری استان خوزستان در سال 1931 گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که
توزیع فضای توسعه در سطح شهرستانهای استان خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعهی پایدار نیست.
همهی تحلیل ها نشان میدهد که توزیع فضایی توسعه در استان بسیار نابرابر و در تضاد کامل با عدالت فضایی
مطرح شده از سوی توسعهی پایدار است. نابرابری در توزیع فضایی توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده
است. نابرابری میان مرکز )اهواز( و شهرستانهای پیرامون، نابرابری میان شهرستانهای کم جمعیت و پرجمعیت
استان، نابرابری میان شهرستانهای با میزان شهرنشینی بالا و پایین، نابرابری میان شهرستانهای شمالی و جنوبی
و شرقی و غربی استان. همچنین الگوی توسعهی فعلی در سطح استان دیدگاه کل نگری و برخورد سیستمی
توسعهی پایدار را نقض میکند؛ به گونهای که بخشی نگری در توزیع فضایی توسعه در حال حاضر بسیار
روشن و مشخص است.

سیّد علی حسینی حسینی، علی احمدی،
دوره 4، شماره 1 - ( 5-1394 )
چکیده

در سال­های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه­ی توسعه انجام شده که همه­ی آن­ها بر محور توسعه­ی اقتصادی نیست، بلکه ایده­ی نقش فرهنگ در توسعه- یا به­عنوان یکی از مباحث توسعه- مطرح گردیده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی- کاربردی است که در آن بر اساس مدل­های تاکسونومی عددی و تاپسیس به تحلیل یافته­های مورد نظر اقدام شده است. اطّلاعات مورد نیاز به شیوه­ی میدانی و کتابخانه­ای جمع­آوری گردیده و بر اساس 48 شاخص مختلف که در این تحقیق برای سنجش  توسعه ­یافتگی فرهنگی استان هرمزگان در نظر گرفته شده، تحلیل شده ­اند. نتایج یافته­ها نشان­دهنده­ی آن است که بر اساس روش تاپسیس، شهرستان ابوموسی با ضریب توسعه­یافتگی 54/0 و کسب رتبه­ی اوّل    به­عنوان توسعه­یافته­ترین شهرستان و خمیر با ضریب توسعه­یافتگی 03/0 و کسب رتبه­ی یازدهم به­عنوان محروم­ترین شهرستان در مقایسه با دیگر شهرستان­های استان شناخته شده­اند. هم­چنین طبق رتبه­بندی با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، بندرعباس با ضریب توسعه­یافتگی 66/0 برخوردارترین شهرستان و خمیر با ضریب توسعه­یافتگی 07/1 محروم­ترین شهرستان معرّفی شده است. آن چه کاملاً مشهود است وجود نابرابری فاحش میان شهرستان­های استان از نظر درجه­ی توسعه­یافتگی فرهنگی است. 


هدایت الله نیکخواه، زهراسادات احمدی بجستانی،
دوره 6، شماره 1 - ( 5-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس بوده است. جامعه آماری پژوهش فوق شامل کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بندرعباس بوده که 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند. متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس بی‌قدرتی و عوامل فردی به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اجتماعی که در دو بخش ذهنی و عینی مورد سنجش قرار گرفته است، به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. در نهایت یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس بی‌قدرتی، سن، سطح تحصیلات، وضغیت شغل و درامد با مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس، رابطه وجود داشته و بین جنس، وضعیت تاهل، و وضعیت بومی بودن با مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشته‌اند. بنابراین بطورکلی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در حد نسبتا پایینی بوده است.
معصومه احمدی، غلامرضا جعفری نیا، مولود کیخسروانی،
دوره 8، شماره 3 - ( 11-1398 )
چکیده

آگاه‌ سازی می‌تواند یکی از جنبه‌های رشد مسئولیت‌پذیری اجتماعی توسط شبکه‌های اجتماعی باشد..مطالعه حاضر باهدف بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان بوشهری انجام شده است.این مطالعه با روش توصیفی ازنوع پیمایشی وبااستفاده از ابزار پرسشنامه ساختار یافته بر روی تعداد 383 نفر از شهروندان بالای 18 سال شهر بوشهرانجام گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه،ازآزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده گردید وداده ها با  استفاده از نرم افزار Spss/23 وAmos مورد پردازش قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان می دهد بین مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی(262/0r: بین سابقه عضویت(135/0r:)، بین میزان مشارکت و فعال بودن(326/0r:)، بین انگیزه و هدف کاربران(128/0r:)، بین میزان واقعی تلقی کردن محتوای(301/0  r:)و بین مخاطب فعال/ منفعل بودن کاربران(286/0r:)و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج معادلات ساختاری نشان می دهدکه شاخص میانگین 286/0 ،کای اسکوئر هنجار شده به درجه آزادی 49/2،شاخص برازش تطبیقی 743/0،شاخص نیکویی برازش01/1 وباتوجه به شاخص های معادلات ساختاری، مدل های ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده نتیجه اینکه بین شبکه های اجتماعی ومسئولیت اجتماعی شهروندان بوشهری رابطه خوبی برقرار می باشد.
اصغر میرفردی، حکیمه ملک احمدی، مریم مختاری،
دوره 8، شماره 4 - ( 2-1399 )
چکیده

یکی از مهمترین موضوعات در حیات اجتماعی که به طرق مختلف ذهن انسان را به خود مشغول داشته است، «روابط عاشقانه» است. هدف پژوهش حاضر کاوش در تجربه‌ی زیسته‌ی عشق و کشف منطق درونی آن بود. برای این منظور با رویکرد پدیدارشناسی 14 نفر از دانشجویانی (دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان) که «عشق» را تجربه کرده بودند، مورد مصاحبه‌ی عمیق قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش کولیزی، حاکی از آن بود که با وجود شناسایی اشکال مختلف عشق‌ورزی، مضامین مشترکی از عشق، در بین تجارب وگونه‌های مختلف وجود دارد که در یازده مقوله قابل دسته‌بندی است: «حمایت و پذیرش متقابل عاشق و معشوق»، «امکان کامل عریانی جسمی و روحی»، «وجود سطوحی از ناشناختگی آغازین»، «وجود یا تصور وجود نوعی برتری و کمال در معشوق»، «اعتقاد به ناب بودن معشوق و رابطه»، «انتخاب بر اساس تجارب کودکی و ناخود آگاه»، «تجربه‌ی هجران یار و پذیرش سختی‌های وصال»، «توانایی تصور آینده مشترک» و «همگرایی هویتی». نتیجه نشان می­دهد که عشق از نظر منطق درونی با حس تعلق، صمیمیت، تجربیات چرخه زندگی و هویت مشترک پیوند دارد.
 

اقای علیرضا کول، دکتر علیرضا اسماعیلی، دکتر رحمت اله امیراحمدی،
دوره 10، شماره 1 - ( 5-1400 )
چکیده

 هدف ­پژوهش حاضر، بازیابی­ و تحلیل معانی مفهوم فرهنگ آپارتمان­ نشینی از نگاه ساکنان آپارتمان ­می­ باشد. به این منظور از روش تحقیق کیفی (توصیفی-تحلیلی) استفاده ­گردیده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر، ساکنان آپارتمان در مناطق 2و9 شهر مشهد می­ باشند. حجم نمونه­­ ی پژوهش، تعداد 21 نفر از ساکنان آپارتمان ­نشین مبتنی بر اشباع نظری تعیین، که به شیوه نمونه­ گیری هدف­ مند دنبال گردیده است. ابزار گردآوری دادهای پژوهش، مصاحبه ­ی باز و نیمه ساخت ­یافته­ انتخاب گردیده است. جهت تحلیل داده­ ها از نرم­ افزار maxqda  استفاده شده است. داده­ های پژوهش به روش تحلیل تماتیک مورد واکاوی قرار گرفته ­اند. یافته ­های پژوهش حاضر نشان می ­دهد که مقولات: روابط اجتماعی سازنده، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تنوع فرهنگی، سبک نوین زندگی، از جمله شاخص­ ها و معیارهایی هستند که از طرف ساکنین در قالب فرهنگ آپارتمان­ نشینی تعریف شده و بر رفتار افراد در محیط­ های زندگی جمعی بیشترین تأثیر را دارند. درنتیجه اگر ساکنان در دو بعد عملکردی و ساختاری بر پایه­ ی ارزش­ ها و هنجارهای یذیرفته­ شده­ ی ایرانی- اسلامی عمل نمایند، بهبود فرهنگ زندگی جمعی و نهادینه کردن آن در تعاملات زندگی روزمره جهت تغییر در عادت ­واره ­های رفتاری ساکنان فراهم می گردد.

 

خانم درنا سلامتیان، دکتر اصغر میرفردی، دکتر منصور طبیعی، دکتر علی یار احمدی،
دوره 10، شماره 3 - ( 10-1400 )
چکیده

دامنۀ تخریب محیط زیست، رو به افزایش است و حفظ محیط زیست نیازمند بهرهگیری از توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی اجتماعات انسانی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شهروندی محیط زیستی ساکنان 18 سال به بالای شهر شیراز و ارتباط آن با متغیر سرمایۀ اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بوده است. روش این پژوهش پیمایش بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش­نامه جمع ­آوری شد. نمونۀ مورد مطالعه، 1045 نفر از ساکنان شهر شیراز بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدهاند. برای ارزیابی اعتبار پرسش­نامه از تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی آن، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن ارتباط مثبت و معناداری در سطح 99 درصد با متغیر شهروندی محیط زیستی داشته‌اند. بین وضعیت شهروندی محیط زیستی پاسخ­گویان با توجه به وضعیت تأهل آن­ها تفاوت معناداری وجود داشت. افراد متأهل، شهروندی محیط زیستی قوی‌تری نسبت به سایر افراد داشته‌اند. در مجموع متغیرهای مستقل 3/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته شهروندی محیط زیستی را تبیین نمودهاند. شهروندی محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی همافزا هستند. تقویت سرمایۀ اجتماعی و عناصر آن، گام مهمی در راستای تقویت شهروندی محیط زیستی است.

آقای عنایت سوری، دکتر امید علی احمدی، دکتر محمدحسین اسدی،
دوره 11، شماره 3 - ( 11-1401 )
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مطالعۀ میان‌نسلی سرمایۀ اجتماعی در بین زنان و مردان تویسرکان می‌پردازد. روش تحقیق، پیمایش و جامعۀ آماری شامل زنان و مردان بالای 15 سال تویسرکان در سال 1399 است. با توجه به جدول مورگان و کرجسی، 392 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامۀ محقق ساخته را پاسخ دادند. روایی با روش‌های توافق متخصصان، صوری و سازه به ترتیب 75/0، 76/0 و 84/0 برآورد شد؛ همچنین پایایی با روش همسانی درونی 82/0 به دست آمد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-26 و به کمک تحلیل واریانس یک‌طرفه و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هر سه نسل و بین زن و مرد از نظر سرمایۀ اجتماعی تفاوت وجود دارد. نسل مسن، سرمایۀ اجتماعی بیشتری دارند. بین متغیرهای میان‌نسلی، جنسیت، گروه‌های سنی، میزان درآمد، نوع شغل، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، محل زندگی، سن ازدواج، حضور در اجتماع و متغیر سرمایۀ اجتماعی رابطه وجود دارد؛ بین‌نسل‌های مختلف از نظر حضور در اجتماع، آزادی‌های فردی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تحرک اجتماعی تفاوت وجود دارد؛ بین زنان و مردان از نظر متغیرهای تحرک اجتماعی و حضور در اجتماع تفاوت وجود دارد. لذا، توجه به شکاف نسلی در پرتو سرمایۀ اجتماعی اهمیت ویژه دارد.

دکتر آرمان حیدری، دکتر سیروس احمدی، خانم طاهره مومنی منش،
دوره 11، شماره 3 - ( 11-1401 )
چکیده

 مسألۀ سلامت عمومی سالمندان در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی از مهم­ ترین آثار سالمندی است. پژوهش حاضر رابطۀ سلامت عمومی سالمندان با متغیرهای خودمراقبتی و حمایت اجتماعی را در بین 259 نفر از سالمندان شهر یاسوج بررسی کرده است. روش پژوهش کمی-پیمایشی و ابزار جمع­ آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. روش نمونه­ گیری، طبقه ­ای تصادفی متناسب با حجم بوده است. بر اساس نتایج پژوهش، میانگین سلامت ادراک شدۀ سالمندان در ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی بالاتر از میانگین بوده است. متغیرهای رفتار مراقبتی و حمایت رسمی، تأثیرگذارترین متغیرهای بعد سلامت جسمانی؛ متغیرهای حمایت غیررسمی، حمایت رسمی، رفتار مراقبتی، زنان و میزان رابطه با خویشاوندان، تأثیرگذارترین متغیرها در بعد سلامت روانی و متغیرهای حمایت غیررسمی، رفتار مراقبتی، حمایت رسمی و میزان رابطۀ اجتماعی با خویشاوندان، تأثیرگذراترین متغیرها در بعد سلامت اجتماعی سالمندان بوده ­اند. از مهم­ترین یافته ­های پژوهش، همبستگی منفی و معنی­ دارِ حمایت رسمی با همۀ ابعاد سلامت؛ همچنین، همبستگی منفی و معنی­ دارِ میزان رابطۀ با خویشاوندان با احساس سلامت اجتماعی است. در کل می توان گفت نوعِ تأثیر انواع حمایت اجتماعی بر سلامت سالمندان نسبی و متأثر از زمینه و زمانه­ های تاریخی­ اجتماعی متغیر است.
 

خانم نگار نسیم افزا، دکتر اسفندیار غفاری نسب، دکتر علی یار احمدی، دکتر علی گلی،
دوره 11، شماره 3 - ( 11-1401 )
چکیده

زنان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها و بلایای طبیعی به شمار می‌آیند، مطالعه حاضر باهدف درک و فهم پیامدهای اجتماعی وقوع سیل در محله فقیرنشین سعدی شهر شیراز از نگاه زنان مشارکت‌کننده و درگیر در آن انجام‌شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام‌شده است و داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه ­ساختاریافته گردآوری‌ شده‌اند و از روش کیفی تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده‌ شده است. مضمون‌های اصلی که پس از تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها به دست آمد شامل: هشیاری و نگرانی بیشترِ زنان در مقابل هشدارها، محدودیت‌ و مشکلات زنان در تخلیه منازل قبل از سیل، ابتلای بیشتر زنان به سوء تغذیه و انواع بیماری‌ها پس از سیل، کاهش توان اقتصادی، مواجهه با انواع خشونت، انتظارات فراتر از توانِ زنان از سوی خانواده و جامعه، تداوم همۀ ابعاد بحران سیل برای زنان فقیر و تداوم آسیب‌های روانی ناشی از سیل در درازمدت برای همه زنان بوده است.

دکتر محمدحسین سرائی، دکتر رضا احمدی،
دوره 12، شماره 1 - ( 4-1402 )
چکیده

چشم ­انداز، به‌عنوان یک بازنمایی، یک روش خاص برای دیدن است. چشم‌انداز تنها ایدئولوژی نیست، بلکه ایدئولوژی بصری و یک رابطۀ قدرت است؛ اِعمال نظمی که در آن، ‌یکی از روش‌های غالب مشاهده، جایگزین همۀ راه‌های دیدن می‌شود. هدف این مقاله، بررسی چگونگی بهره‌گیری از بیلبوردها و یادمان‌های تصویری برای ارائۀ گفتمان‌ها و تصویرسازی مورد نظر حاکمیت محلی در چشم‌انداز شهری دزفول است. برای دست­یابی به این هدف ما تمامی بیلبوردها و یادمان‌های تصویری شهر را مورد بررسی نشانه ­شناختی و بازنمایانه قرار دادیم؛ سپس موارد مورد مطالعه را از نظر الگوهای تصویرشناختی دسته‌بندی کردیم و مشخصات هرکدام از آن­ها را مورد بررسی قرار دادیم تا به تصویر روشنی از چشم‌انداز نشانه­ شناختی و طرح‌های بازنمایانه شهر دزفول برسیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با شروع جنگ و با توجه به صدمات وارده به شهر، حاکمیت محلی، ضرورت یک تصویرسازی جدیدِ مرتبط با نقش دزفول در جنگ را احساس می‌کند. پس از جنگ، تصویرسازی مرتبط با روحانیت، به شکلی جدید و کاملاً زمینه ­مند وارد چشم‌انداز شهری می‌شود. پس از چندین دهه تسلط این دو گفتمان، با به وجود آمدن ضرورت‌های جدید، گفتمان‌های نوظهور مانند مقاومت فرامرزی و تاریخی نیز وارد چشم‌انداز شهری دزفول شدند. در این زمینه می­ توان استدلال کرد که شهرهایی همانند دزفول، دست به‌نوعی بازاریابی سیاسی-ایدئولوژیک می‌زنند تا نقش خود را در گفتمان حاکم و حوادث کلیدی آن، به ­شکلی مهم‌تر و کلیدی‌تر نشان دهند.
 
 
داریوش احمدیان، نورمحمد رضائی،
دوره 12، شماره 1 - ( 4-1402 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف درک تأثیر نقش عوامل روانی- اجتماعی بر شکاف بین نگرش و رفتار زیست­ محیطی در شهر کرمانشاه و با روش پیمایش صورت گرفته است. ابزار جمع ­آوری داده ­ها پرسشنامه بوده است. یافته­ ها نشان می­دهد که میانگین متغیر ارزش ­های زیست­ محیطی شهروندان، متوسط؛ اثربخشی شخصی، متوسط رو به پایین و متغیر احساس تعلق مکانی شهروندان، متوسط رو به بالا می ­باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که  بین این متغیرها و متغیر وابستۀ تحقیق (شکاف بین نگرش- رفتار ) همبستگی و رابطۀ آماری معنی­ داری وجود دارد. همچنین نتایج یافته ­ها حاکی از توانایی تبیین ۱۱ درصدی  متغیرهای مستقل؛ نسبت به واریانس متغیر نگرش-رفتار را دارند. به صورت کلی می­ توان نتیجه گرفت که هر چند متغیرهای فوق همبستگی معنی­ داری با شکاف بین نگرش و رفتار زیست­ محیطی نشان دادند؛ اما نباید از دیگر مفاهیم و سازه ­ها که در مدل­ های مختلف ارائه شده ­اند، غافل بود و باید تحقیقات گسترده ­ای در این زمینه صورت گیرد تا به یک مدل کلی، جامع و با سازه­ های بیشتر برای تبیین این شکاف دست یابیم.


صفحه 1 از 1     

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4657