[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( 2-1399 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 209-181 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگوی علی عملکرد آموزش عالی در شرایط بحران کرونا بر اساس مسئولیت اجتماعی و کیفیت آموزش الکترونیکی
سیما علی پور، عباس ثابت، اردلان فیلی
مربی گروه مدیریت، مؤسسه‌ی آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران
چکیده:   (723 مشاهده)
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، 430 نفر از  مدرسان موسسه آموزش عالی آپادانا در سال 99 است؛ که از این میان 203 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول (1991)، پرسشنامه کیفیت آموزش الکترونیکی اکبری (1391) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد آموزش عالی در بحران کرونا می­باشد. روایی پرسشنامه به صورت همگرایی و محتوایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 25 در بخش استنباطی و از نرم افزار LISREL 8.8 برای تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، ابعاد مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت آموزش الکترونیکی و عملکرد آموزش عالی دارد، از میان مؤلفه­های مسئولیت اجتماعی متغیر مسئولیت بشردوستانه با ضریب مسیر 38/0 و ضریب معناداری 68/5 بیشترین تأثیر را بر کیفیت آموزش الکترونیکی دارد و همچنین متغیر مسئولیت بشردوستانه با ضریب مسیر 36/0 و ضریب معناداری 46/5 بیشترین تأثیر را بر عملکرد آموزش عالی دارد.
واژه‌های کلیدی: بحران کرونا، آموزش عالی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، آموزش الکترونیکی
متن کامل [PDF 638 kb]   (220 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/6/7 | پذیرش: 1399/2/10 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. آرش پور، آسیه و طالبی، داوود. (1392). ارزیابی‌عملکرد‌آموزشی‌با‌رویکرد‌مقایسه ای‌تحلیل‌شبکه‌ای‌و‌ دیمتل‌. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، (10)، 85-100.
2. ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻧﺮﮔﺲ. (1398). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان دانشگاه فرهنگیان مازندران. فصلنامه آفاق علوم انسانی، (30)، 121-101.
3. اکبری، محمد. (1391). کیفیت تدریس مجازی استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب. پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوس مشهد.
4. ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ، ﺳﺎﺭﻩ؛ ﺩﺍﺭﺍﺑﯽ، ﺭﻭیﺎ. (1398). ارتباط مسئولیت اجتماعی و پاداش هیأت مدیره. نشریه پژوهش حسابداری و حسابرسی، 9(4)، 83-100.
7. خلیفه, قدرت اله و رضوی، سید عباس. (1391). ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت عملکرد. مجله بین رشته ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی, 3(1), 41-50.‎ [DOI:10.24200/nst.2020.1110]
9. ﺩﺭﻭیﺶ ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ؛ ﻏﻼﻡ ﺍﺑﺮﯼ، ﺍﻣﯿﺮ؛ ﺩﺭﻭیﺶ ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻣﺤﻤﻮﺩ. (1390). ارائه مدل مناسب جهت سنجش عملکرد کیفی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه. فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی, 5(15), 97-122.‎
10. ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺣﻤﯿﺪ؛ ﺷﺎﻫﯿﻦ، ﺁﺭﺵ؛ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎیﯽ، ﺭﺍﺿﯿﻪ. (1393). تحلیل کیفیت آموزش مجازی و حضوری دانشگاه امیر کبیر. فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(2)، 75-82.
11. رضویه، اصغر و فیاضی، مهسا. (1388). بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز. نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(4)، 1-16.
12. رمضانی اردی، عمران؛ زارعی زوارکی، اسمائیل؛ نیلی، محمدرضا، علی آبادی، خدیجه. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزش های ضمن خدمت کارکنان. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(2)، 129-142.
14. سراجی، فرهاد. (1390). ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاههای الکترونیکی. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی.
15. سعد محمدی، معصومه؛ ؛ﺳﺮﻣﺪﯼ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ؛ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻬﯽ، ﻣﻬﺮﺍﻥ؛ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﯿﺎ ﺩﻻﻭﺭ، ﺁﺭﺵ. (1394). مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران. مجله علوم تربیتی: پژوهش در نظام های آموزشی، 9(29)، 31-54.
16. ﺻﺎﺩﻗﯿﺎﻥ ﺳﻮﺭﮐﯽ، ﻣﻬﺪﯼ؛ﻋﻘﯿﻠﯽ، ﺭﺿﺎ؛ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺳﻮﺩﺟﺎﻧﯽ، یﻮﺳف. (1397). کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی. فصلنامه خط مشی گذای عمومی در مدیریت، 9(32)، 1-14.
17. ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ؛ ﺛﺎﺑﺘﯽ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ؛ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ، ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ. (1391). ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ. فصلنامه علوم تربیتی، 4(2)، 1-36.
18. صفایی موحد، سعید؛ حسینی مقدم، ابوالفضل؛ باوفا، داوود. (1392). برنامه درسی پنهان. تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
19. فتحی واجارگاه، کورش؛ زارع، عذرا؛ یمینی، محمد. (1388). بررسی موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی: (مورد دانشگاه شهید بهشتی). نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (54)، 63-82.
20. کاظمی، فاطمه. (1399). لزوم توجه به کیفیت آموزش الکترونیکی در بازار داغ وبینارها. خبرگزاری پانا. http://www.pana.ir/news/1048782
21. گریفین، م. (1375). رفتار سازمانی، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید چاپ دوم.
22. گودرزوند، م و اسماعیلی، م. (1391). تصویر فناوری اطلاعات بر کیفیت آموزش. مجله رویکردهای جدید در مدیریت آموزشی، 2(3)، 3-5.
23. محمدی، رحیم. (1398). بازاندیشی؛ مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی، کاسبکاری از کرونا ریشه در بحران‌های در هم تنیده دارد. https://iqna.ir/fa/news/3885969/
24. میرزایی، حسین. (1399). جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران. ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
25. نصیری قیداری، سعداله. (1399). چالش‌های مهم پژوهشی دانشگاه‌ها در دوران کرونا. https://www.irna.ir/news/83792378
26. نورالسنا، رسول؛ سقایی، عباس؛ شادالویی، فائزه و صمیمی، یاسر. (1387). اندازه گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتهای بهبود در خدمات پژوهشی آموزش عالی. نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 14(3)، 97-119.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alipour S, Sabet A, Feili A. Provide a causal model of higher education performance in the context of the Corona Crisis based on social responsibility and the quality of e-learning. scds. 2020; 8 (4) :181-209
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1203-fa.html

علی پور سیما، ثابت عباس، فیلی اردلان. ارائه الگوی علی عملکرد آموزش عالی در شرایط بحران کرونا بر اساس مسئولیت اجتماعی و کیفیت آموزش الکترونیکی. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1399; 8 (4) :209-181

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1203-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( 2-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4374