:: دوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 9-34 برگشت به فهرست نسخه ها
پروفایل‌های داغدیده مطالعه‌ای کیفی از بازنمایی فقدان در میان زنان داغدیده یزدی
سیدعلیرضا افشانی، علی روحانی، نگین نعیمی
دانشگاه یزد
چکیده:   (1819 مشاهده)
مواجهه با مرگ‌های غیرمنتظرۀ از سخت‌ترین مواجهات بشر در طول تاریخ قلمداد می‌شود. در چند سال اخیر، فضای مجازی پویایی‌های مربوط به این مواجهه را تحت‌تاثیر قرار داده است و اکثر داغدیدگان علاوه بر فضای واقعی، در فضای مجازی هم با متوفی و سایر افراد در مورد فقدان‌شان برهم‌کنش دارند. برهمین‌اساس این مطالعه به منظور کشف فرایند حضور داغدیدگان در فضای مجازی و دستیابی به فهمی عمیق از نقش فضای مجازی در زندگی داغدیدگان، براساس رویکرد کیفی و نظریۀ زمینه‌ای طراحی شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه‌های عمیق از زنان داغدیده یزدی  که حداقل چهار ماه و حداکثر چهار سال از فوت عزیز/عزیزانشان می‌گذشت، گردآوری شد. سپس داده‌ها طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی مفهوم‌پردازی و تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که پدیده مرکزی پروفایل‌های داغدیده است. پروفایل‌های داغدیده رخداد فقدان و یادبودهای مجازی را بازنمایی می‌کنند. در مواجهه با پروفایل‌های داغدیده، داغدیدگان با اتخاذ استراتژی‌هایی چون سوگ‌پایی و واسازی معاشرت‌های مجازی، پیامدهایی را تجربه و درک می‌کنند. در این مسیر آنها در نهایت به بازاندیشی فقدان در فضای مجازی می‌پردازند.
 
واژه‌های کلیدی: پروفایل‌های داغدیده، داغدیدگان، فضای مجازی، مرگ، نظریۀ زمینه‌ای
متن کامل [PDF 368 kb]   (357 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/2 | پذیرش: 1399/3/21 | انتشار: 1399/3/21
فهرست منابع
1. - ابوالقاسمی، محمود؛ نوروزی، ‌علی؛ طالب‌زاده نوبریان، محسن. (1392). «تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی»، مجله مطالعات ملی. دوره 14، شماره 55، 24-3.
2. - استراوس، انسلم و کربین، جولیت. (1395). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای. ترجمۀ: ابراهیم افشار، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
3. - اسماعیل‌پور، خلیل؛ و بخشعلی‌زاده مرادی، شهناز. (1393). «شدت واکنش های سوگ ناشی از فوت خویشاوندان درجه یک»، مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 20، شماره 4، 371-363.
4. - انصاری، ابراهیم؛ کیانپور، مسعود؛ و عطایی، پری. ( 1397). «تحلیل جامعه‌شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (مورد مطالعه: شهر تهران)»، جامعه شناسی کاربردی. دوره 29، شماره 1 (پیاپی 69)، 40-18.
5. - باستانی، سوسن، خانیکی، هادی؛ و ارکان‌زاده یزدی (1397). «مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی». فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، سال 4، شماره 14، 1-33.
6. - بیات‌ریزی، زهره؛ و تسلیمی‌طهرانی، رضا. (1396). «مروری انتقادی بر اندیشه‌های اجتماعی در باب مرگ با توجه به وضعیت خاص ایران»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران. دوره 9، شماره 3و4، 56-36.
7. - توسلی، افسانه؛ جلالوند، انسیه. (1394). «استفاده از اینترنت و تمایل به خوداظهاری (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. دوره 13، شماره 4، 122-95.
9. - حریری، نجلا. (1385). اصول و روش های پژوهش کیفی. چاپ اول، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات).
10. - رضوی، سیدعلی محمد؛ کیانپور، مسعود؛ و آقا‌ بابایی، احسان. (1396). «مطالعۀ چگونگی برساخت هویت احساسی کابران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم»، فصلنامۀ مطالعات ملی. دوره 19، شماره 1، 74-58.
11. - ساروخانی، باقر؛ صداقتی فرد، مجتبی. (1388). «شکاف نسلی در خانواده ایرانی؛ دیدگاه‌ها و بینش‌ها»، پژوهشنامۀ علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 4، 31-7.
12. - سراج‌زاده، سید‌حسین؛ فراستخواه، مقصود؛ و زمانی‌مقدم، مسعود. (1394). «نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریۀ زمینه‌ای»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دوره 11، شماره 40، 176-152.
13. - عدلی‌پور، صمد؛ سپهری، آسیه؛ علی‌زاده، محمد‌حسین. (1392). «شبکه اجتماعی فیس‌بوک و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانی»، مجله رسانه و خانواده، سال 2و 3، شماره 8، 93-71.
15. - فراستخواه، مقصود. (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر«نظریه ی برپایه»(گراندد تئوریGTM). چاپ اول، تهران: نشر آگاه.
17. - فروتن، یعقوب. (1392). «چالش‌های خانواده معاصر و نوگرایی با تاکید بر طلاق در فرایند گذار جمعیتی»، فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال 4، شمارۀ 2، 129-105.
18. - کفاشی، مجید. (1388). « تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده»، فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، سال 2، شمارۀ 3. 78-58.
19. - گروسی، سعیده؛ خواجه، روح‌الله و گروسی، بهشید. (1393). «درک افراد سوگوار از پدیدۀ مرگ»، فصلنامه اخلاق زیستی. شماره 14، 191-167.
20. - معتمدی، غلامحسین. (1396). انسان و مرگ. چاپ چهارم ( چاپ دوم ویرایش دوم)، تهران: نشر مرکز.
21. - ملایوسفی، مجید؛ و باقری، محمدرضا. (1395). «انسان جدید و مسئلۀ مرگ: نگاهی به نظریۀ الیزابت کوبلر راس»، دو پژوهشنامۀ ادیان. دوره 10، شماره 20، 150-134.
22. - مهدی‌زاده، سیدمحمد؛ ابراهیمی، سعید. (1393). «نقش رسانه‌های جدید در روابط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر اینترنت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه تهران)»، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌ای، دوره 9، شماره 1 و پیاپی 24، 158-145.
23. علیخواه، فردین؛ کوهستانی، سمانه و واقعه دشتی، طاهره)1396« )نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی زنان )مطالعهی موردی: شهر رشت(«، زن در فرهنگ و هنر، دورهی.491-509 :4 شمارهی، 9
24. زمانی مقدم، مسعود)1395 )پژوهشی در جامعهشناسی مرگ ، تهران: نشر جامعهشناسان.
25. فروتن، یعقوب)1392« )چالشهای خانواده ی معاصر و نوگرایی با تأکید بر طالق در فرایند گذار جمعیتی«، فصلنامه ی مسایل اجتماعی ایران، سال 4 ،شماره ی 2 :129-105
26. کلانتری، عبدالحسین و تسلیمی طهرانی، رضا)1391« )بررسی میزان رازآلودگی مفهوم مرگ در شهر تهران«، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 3 ،شمارهی 4 ،
27. گروسی، سعیده؛ خواجه، روحاهلل و گروسی، بهشید)1393« )درک افراد سوگوار از پدیده ی مرگ«، فصلنامهی اخالق زیستی، شماره ی 14 :191-167
28. مزینانی شریعتی، سارا و تسلیمی طهرانی، رضا)1395« )نسبت مرگ و دین در نمایش- نامه های فرهنگی مرگ و مُردن در بین نمونه های از ساکنین شهر تهران«، فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ی 9 ،شماره ی 3 :117-91
29. یوسفی، علی و تابعی، ملیحه)1390« )پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد«، فصلنامه ی علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، دوره ی4 ،شماره ی15-14:51-39.


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها